data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

Znamy tematy kolejnych ŚDM!

2016-11-23 / Franciszek

Papież Franciszek dokonał wyboru trzech tematów przewodnich kolejnych Światowych Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym i ogólnoświatowym. Zaczynamy przygotowania do Panamy 2019 w kluczu tajemnic wiary Maryi: XXXII ŚDM 2017 „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49), XXXIII ŚDM 2018 „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), XXXIV ŚDM Panama 2019 „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!” (Łk 1,38)

Duchowa ścieżka, którą wytyczył Ojciec Święty Franciszek, jest kontynuacją trzech ostatnich wątków ŚDM w latach 2014-2016, podkreślających wagę Błogosławieństw. Jak wiemy, Maryja jest tą, którą wszystkie pokolenia nazywały „błogosławioną” (Łk 1,48 „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”). W czasie spotkania z wolontariuszami ŚDM na TAURON Arena Kraków Franciszek mówił o postawie Matki Jezusa i zostawił ją młodym pielgrzymom jako wzór do naśladowania. W spontanicznym dialogu z młodzieżą Ojciec Święty przypomniał o trzech istotnych zasadach, które powinny być naszą busolą na co dzień: prosił młodych, by pamiętali o przeszłości, mieli odwagę do życia w teraźniejszości i posiadali (byli) nadzieją na przyszłość.

Trzy wymienione przez Franciszka tematy nadają wyraźnie Maryjny ton duchowej podróży, w jaką młodzi chrześcijanie wyruszają w czasie trzech kolejnych Dni Młodzieży. Jednocześnie budują one obraz młodych ludzi podróżujących między przeszłością (2017), teraźniejszością (2018) i przyszłością (2019), zainspirowanych trzema teologicznymi cnotami: wiarą, nadzieją i miłością.

Wszystkie te wątki spotykają się również w papieskim wyborze tematu przewodniego kolejnego Synodu Biskupów w 2018 roku: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.


***

Podczas ŚDM, w czasie liturgii sprawowanej na Jasnej Górze, Ojciec Święty, okadzając ołtarz, potknął się tuż przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Zapytany później przez jednego z towarzyszących księży, jak to się stało, odpowiedział: „Zapatrzyłem się w Jej oczy”.


Małgorzata Gadomska / press.vatican.va

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam