data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

Prymas młodych

2017-04-07 / News

fot.prymaspolski.pl

Do Gniezna, na Światowe Dni Młodzieży przyjechali pielgrzymi z Boliwii, Brazylii, Wenezue-li, Francji, Holandii, Libanu, Czech, Ukrainy i Niemiec. Każdy z nich usłyszał od Prymasa Pol-ski pozdrowienie w ojczystym języku.

Wiadomości z pytaniem o stan przygotowań, sms-y pisane do koordynatorów i poczucie stałego towarzyszenia Prymasa młodym w lipcowej pielgrzymce do Krakowa. Tak młodzi z prymasowskiej diecezji zapamiętali okres przygotowań do Dni w Diecezjach. - Czasem Prymas wpadał znienacka na nasze spotkania. Po prostu był. I tę jego obecność dało się odczuć – mówi Jakub Sobecki z Die-cezjalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Gnieźnie. Arcybiskup Wojciech Polak, nie będąc jeszcze Prymasem, interesował się duszpasterstwem młodzieży. Towarzyszył o. Górze w pracy nad spotkaniem młodych Lednica 2000, porównując swoją posługę do pracy pasterza, którego rolą jest towarzyszenie wspólnocie wiernych (czytaj WIĘCEJ). - Ufał młodym - mówi Sobecki, który w gnieźnieńskim Diecezjalnym Komitecie Organizacyjnym ŚDM odpowiadał za kwestie związane z logistyką i zakwaterowaniem pielgrzymów.

To zaufanie było obustronne. Po ogłoszeniu nominacji do katedry gnieźnieńskiej nowy Prymas spo-tkał się z dziennikarzami. - Biskup jest po to, aby otwierać ludziom drzwi do Kościoła, zapraszać do modlitwy - mówił. Słysząc te słowa, młodzi z archidiecezji gnieźnieńskiej uznali, że na nową drogę życia należy się nowemu Prymasowi godna wyprawka i podarowali mu „niezbędnik Prymasa”.  Co uznali za warte podarowania? - Była tam lodówka, łom do otwierania drzwi Kościołów, sieci i Pismo Święte - wspomina Sobecki. Każdy z tych przedmiotów wiąże się z wędrówką, jaką wspólnie z młodzieżą podjął Prymas.

fot.episkopat.pl

Lodówka i łom

W latach 2004-2005, kiedy był jeszcze biskupem pomocniczym w Gnieźnie, mieszkał w niewielkim domu, służącym również jako miejsce spotkań wiernych, którzy wraz ze swoim biskupem organizo-wali liczne wydarzenia i inicjatywy ewangelizacyjne. Sobecki wspomina, że była tam lodówka, któ-rą biskup dzielił z innymi mieszkańcami domu, a która zawsze była otwarta także dla jego gości. Dlatego postanowili podarować mu z okazji ingresu lodówkę na własność. Łom miał zaś służyć do otwierania drzwi zwłaszcza tych najbardziej zamkniętych kościołów.

Otwartość arcybiskupa była widoczna także w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jak i poprzedzających je Dni w Diecezjach. W prymasowskiej archidiecezji krzyż i ikona ŚDM gościły w końcu dwa razy: raz, podczas peregrynacji symboli, a drugi, podczas Jutrzni Lednickiej, 7 czerw-ca 2015 roku rano, kiedy młodzież z całej Polski zdążała na Pola Lednickie.

Kiedy po raz drugi, 17 kwietnia 2016 roku, symbole Światowych Dni Młodzieży, na pokładzie woj-skowego samolotu Herkules, dotarły do diecezji, na lotnisku w Powidzu abp Polak, Prymas Polski, powiedział - Chcemy powierzyć Maryi to pielgrzymowanie, chcemy powierzyć Was, drodzy młodzi (…) chcemy powierzyć wszystkich, którzy czuwają nad nami.


Dar radosnego spotkania

- Co do oczekiwań Kościoła względem Światowych Dni Młodzieży to od początku towarzyszy nam przekonanie, że to wielki dar i sposobność do pokazania radości i entuzjazmu wiary młodych katolików, młodych Polaków – Prymas mówił w rozmowie z KAI na rozpoczęcie ŚDM Kraków 2016.

W trakcie spotkania młodych w Krakowie arcybiskup Polak spotkał się z młodymi m.in. podczas katechezy na stadionie Cracovii, gdzie mieściła się kwatera polska. Prymas mówił młodym o wiel-kiej potrzebie człowieka, którą wypełnić może Jezus, tylko od wewnątrz. - Łudzimy się, że los świa-ta jest w naszych rękach, że wystarczy tylko więcej inteligencji i wysiłku - mówił - Jedynym lekar-stwem na te choroby jest uczynienie z nas narzędzi Bożego Miłosierdzia, a tego dokonuje Jezus.

Jak zapewniał podczas spotkania z młodzieżą, owoce Światowych Dni Młodzieży będą widoczne. - Zostanie w nas entuzjazm wiary, głębsza miłość do Jezusa, ale też będą zasiane ziarna dobra, które zaowocują w życiu wspólnot, parafii i wreszcie w rzeczywistości Kościoła - twierdził.

Prymas miał rację. 8 kwietnia przyjeżdża do Krakowa głosić rekolekcje „Ogień dla nas i całego świata”, będące kontynuacją duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Konferencja dotyczyć będzie daru bojaźni Bożej. - Nie jesteśmy wezwani do tego, by się Pana Boga bać - mówi Prymas w wywiadzie promującym jego wizytę w Łagiewnikach. Mamy Go kochać i szanować, budować z Nim relację. Jak podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.Program rekolekcji:

16.30 – modlitwa – wywiad z zaproszonym Gościem o darach Ducha Świętego – świadectwo wybranej wspólnoty
18.00 – Eucharystia
19.30 – konferencja Gościa specjalnego oraz uwielbienie

Ofiary ze składki zbieranej podczas Mszy św. będą przeznaczone na pomoc 19-letniemu Mateuszowi Kowalczykowi z Wadowic, który cierpi na złośliwy nowotwór mózgu.
Stan Mateusza od grudnia 2016 roku znacząco się pogorszył. Przestał siedzieć, chodzić, pisać – uczęszczanie na wymarzone studia stało się niemożliwe. Obecnie leży w szpitalu w Opolu, gdzie rozpoczął terapię innowacyjnym lekiem, który w przypadku leczenia glejaka nie jest refundowany. Jedna seria to koszt 25 000 zł brutto na 3 tygodnie, które w całości musi pokryć rodzina. Pozostała modlitwa o cud oraz nadzieja, że dzięki ludziom dobrej woli, Mateusz odzyska zdrowie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam