data: 26.07 - 31.07.2016

Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży


Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zgromadziły ponad 2 miliony osób z całego świata. Prawie 97% uczestników oceniło pobyt na ŚDM bardzo pozytywnie lub pozytywnie i jednocześnie poleciłoby udział w ŚDM swoim znajomym. Duży odsetek uczestników za wpływ Światowych Dni Młodzieży uznał wzmocnienie relacji z Bogiem, chęć do poprawy społeczeństwa, poszerzenie wiedzy o Miłosierdziu Bożym oraz wzmocnienie relacji z Kościołem.

Światowe Dni Młodzieży wywarły również wpływ na Polskę i miasto Kraków, promując je na niespotykaną skalę. Ekwiwalent reklamowy w polskich mediach wyniósł 67 mln zł, w mediach zagranicznych 550 mln zł. W okresie 18 lipca – 1 sierpnia w mediach całego świata na temat ŚDM pojawiło się łącznie prawie 8 300 publikacji zagranicznych a w samym tygodniu Wydarzeń Centralnych, 5 500 materiałów prasowych o Krakowie. Oprócz promocji miasta, Kraków zyskał również finansowo: kwota wydatków pozostawionych w Krakowie przez uczestników to łącznie 500 milionów złotych.


Koszt trzyletnich przygotowań

Koszty organizacji i przebiegu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie to całokształt działań organizacyjnych na przestrzeni trzech lat. Najwięcej kosztów wygenerowały: obsługa pielgrzyma, (tj. niezbędnik pielgrzyma), organizacja zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenie i aplikacje mobilne, dając łączny koszt 109 907 253 zł. Przygotowanie miejsc Wydarzeń Centralnych oraz miejsc spotkań towarzyszących (m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II), dało łącznie sumę  67 074 514 zł. Przygotowanie wydarzeń na Błoniach (Ceremonia Otwarcia, Powitanie Ojca Świętego, Droga Krzyżowa) oraz wydarzenia w Parku Jordana (Targi Powołaniowe, Strefa Pojednania) to łącznie koszt 24 817 572 zł, wydarzenia na Campus Misericordiae (Msza Posłania oraz Czuwanie z Ojcem Świętym) – 37 561 727 zł, natomiast koszt organizacji Pielgrzymki Miłosierdzia, przygotowania konfesjonałów i Mszy św. dla osób konsekrowanych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium św. Jana Pawła II wyniósł 4 695 215 zł. Koszty związane z organizacją głównych miejsc spotkań młodzieży z Papieżem Franciszkiem obejmowały prace związane z inwestycjami i przygotowaniem terenu, wygrodzeniem, budową dróg tymczasowych, tymczasowej infrastruktury elektrycznej i światłowodowej, utwardzenie i zabezpieczenie przejść i miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i gości, projektem i budową ołtarzy, organizacją liturgii, nagłośnieniem, przygotowaniem telebimów oraz usług sanitarnych.

W koszty organizacji ŚDM w Krakowie należy wliczyć też koszt poszczególnych etapów przygotowań czyli wydarzeń tj. Zjazd Delegatów jak również koszty wynagrodzenia pracowników KO oraz wolontariuszy długoterminowych, Call Center czy pre-wydarzeń, które łącznie kosztowały 9 869 207 zł. Mniej kosztów pochłonęła organizacja Festiwalu Młodych, zorganizowanego na kilkudziesięciu scenach festiwalowych, i Katechez w ponad 300 miejscach na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej: łącznie 7 103 074 zł. Organizacja i obsługa centrum informacyjnego i rejestracyjnego podczas Światowych Dni Młodzieży to koszt 1 961 365 zł. W koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży wpisują się również tzw. koszty inne (obsługi medialnej, strony internetowej, promocji i zorganizowania tłumaczeń, również podczas Wydarzeń Centralnych), które łącznie wyniosły 4 696 780 zł.


ŚDM w Krakowie na tle poprzednich spotkań

Organizując Światowe Dni Młodzieży bazowano głównie na pięciu źródłach finansowania: składkach partycypacyjnych uczestników, darowiznach prywatnych i firm wspierających, składkach od wiernych, dochodów spółki ŚDM oraz wsparciu z budżetu państwa dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Źródła finansowania przyniosły łącznie kwotę 201 269 113 zł, tj. więcej niż całkowity koszt organizacji Światowych Dni Młodzieży, który wyniósł 200 612 193 zł, dając rezerwę na nieprzewidziane wydatki. W porównaniu do organizacji Światowych Dni Młodzieży na przestrzeni ostatnich 8 lat, ŚDM w Krakowie wygenerowały najmniej kosztów, w tym o ponad połowę mniej niż podczas organizacji ostatnich ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 r.Korzyści z ŚDM  

Światowe Dni Młodzieży przyniosły szereg korzyści. Zwłaszcza, dla młodzieży, będącej głównym organizatorem ŚDM w swoich parafiach i wspólnotach, która podczas przygotowań uczyła się pracy zespołowej, aktywnego działania na rzecz wspólnoty chrześcijańskiej, pokoju, szerzenia idei miłosierdzia. To także nauka wielokulturowości i miłości do bliźniego oraz okazja do ukazania światu siły polskiego Kościoła, jego energii, radości i dynamizmu.

Również wszystkie materialne rzeczy pozostałe po Światowych Dniach Młodzieży trafiły i wciąż są przekazywane na rzecz wielu instytucji: stowarzyszeń, fundacji, ośrodków pomocy, szkół, parafii, duszpasterstw i zakonów. Łącznie przekazano 14 657 plecaków pielgrzyma oraz ponad 60 komputerów. Pozostały po ŚDM suchy prowiant przekazano na rzecz fundacji Caritas oraz wykorzystane zostanie podczas Wigilii z bezdomnymi, organizowanej na krakowskim Rynku. Wodę butelkowaną wykorzystano podczas organizacji Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, a także przeznaczono do dyspozycji osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych ś.p. ks. kard. Franciszka Macharskiego jak i zgromadzonych podczas obchodów konsekracji Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

    

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam