data: 26.07 - 31.07.2016

Organizatorzy


PAPIESKA RADA DO SPRAW ŚWIECKICH

Ojciec Święty powierzył rozwijanie i organizację Światowych Dni Młodzieży Papieskiej Radzie do spraw Świeckich. Do jej głównych zadań należy gwarancja wierności początkowemu projektowi ŚDM, zgodnie z zamierzeniami Ojca Świętego. Papieska Rada ds. Świeckich, a szczególnie jej Sekcja Młodzi, koordynuje cały proces przygotowania, dbając o niezbędną więź między Komitetem Organizacyjnym w Kościele lokalnym a Stolicą Świętą.


ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA

Organizatorem Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie jest Archidiecezja Krakowska (www.diecezja.pl).

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY

Za bezpośrednią realizację przygotowań do ŚDM w danym miejscu, w wymiarze organizacyjno-logistycznym i duchowym, odpowiada lokalny Komitet Organizacyjny, współpracujący ściśle z Papieską Radą ds. Świeckich. Komitet lokalny powoływany jest po ogłoszeniu kolejnego miejsca ŚDM i zawiązywany jest wyłącznie na czas przygotowań i trwania ŚDM w danymi miejscu. Składa się z reprezentantów diecezji-gospodarza i Konferencji Episkopatu danego kraju, którym przewodniczy biskup miejsca. W Krakowie Komitet Organizacyjny ŚDM przybrał poniższą strukturę:


PREZYDIUM

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Damian Muskus OFM
Koordynator Generalny


Ks. Bronisław Fidelus
Zastępca Koordynatora Generalnego
Ks. Paweł Kubani
Zastępca Koordynatora Generalnego
Ks. Emil Furtak
Zastępca Koordynatora Generalnego

SEKRETARIAT GENERALNY

Ks. Grzegorz Suchodolski 
Sekretarz Generalny
Ks. Paweł Kubani
Członek SG
Ks. Emil Furtak
Członek SG
Ks. Albert Wołkiewicz
Członek SG
Dorota Abdelmoula
Członek SG
Magdalena Dobrzyniak
Członek SG

Andrzej Bac
Członek SG

Mateusz Kądzioła
BIURO KOMITETU
DEPARTAMENT REJESTRACJI I PRZYJĘCIA PIELGRZYMÓW


Ks. Marek Leśniak
Ks. Andrzej Wołpiuk
Marzena Kaczyńska

Dyrektor
Koordynator departamentu

Koordynator departamentu

DEPARTAMENT WOLONTARIATU

Ks. Rafał Buzała
Dyrektor
Katarzyna Kucik
Koordynator departamentu
DEPARTAMENT LOGISTYCZNY

Andrzej Bac
Dyrektor
Ks. Jan Przybocki
Patrycja Filipiak

Koordynator departamentu
Koordynator departamentu

DEPARTAMENT WYDARZEŃ CENTRALNYCH

Ks. Marek Hajdyła
Dyrektor
Weronika Griszel
Koordynator departamentuDEPARTAMENT PASTORALNY

Ks. Rafał Marciak
Dyrektor
Anna Wojna
Koordynator departamentuDEPARTAMENT KOMUNIKACJI

Ks. Adam Parszywka SDB
Dyrektor
Anna Chmura
Koordynator departamentuDEPARTAMENT KATECHEZ

Ks. Krzysztof Wilk
Dyrektor
Jacek Faber
Koordynator departamentu


SEKCJA FINANSOWA

Ks. Wojciech Olszowski
Dyrektor
Henryk Sala
Koordynator departamentuDEPARTAMENT FESTIWALU MŁODYCH

Antoni Tompolski
Dyrektor
Grażyna Wojdyńska
Koordynator departamentuAMBASADOR ŚDM KRAKÓW 2016 W MEDIACH 

Marek Zając


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam