data: 26.07 - 31.07.2016

#MiO - Miłość i Odpowiedzialność


Ubóstwo - Czystość - Miłosierdzie

W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży w 2014 roku Papież Franciszek napisał: „Aby nadać rytm naszej drodze, chciałbym wraz z wami w ciągu najbliższych trzech lat zastanowić się nad ewangelicznymi Błogosławieństwami, które czytamy w Ewangelii świętego Mateusza (5, 1-12). W tym roku rozpoczniemy rozważając pierwsze: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5, 3); na rok 2015 proponuję: «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8); i w roku 2016 tematem będzie: «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7)”. Według Papieża najłatwiej iść drogą Błogosławieństw razem ze Świętymi: „Święci to ci, którzy mogą nam najbardziej pomóc zrozumieć głęboki sens błogosławieństw”.


Kraków to Miasto Świętych

Ponieważ Kraków w 2016 roku ma stać się miejscem spotkania ludzi młodych z całego świata, warto zapytać Świętych, którzy żyli w tym mieście o to, jak oni zrealizowali w swoim życiu ideę ewangelicznego ubóstwa, czystości i miłosierdzia.


Krok 1: PROJEKT #B>M („BYĆ to więcej niż MIEĆ”)

W Orędziu do młodych w 2014 roku Papież Franciszek pisał o tym, że dziś bardzo potrzebujemy „aby nad logiką posiadania więcej przeważała logika bycia bardziej!”. „BYĆ to więcej niż MIEĆ” jest prostym przekładem słów Jezusa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3).

PROJEKT #B>M zakłada 12 spotkań ze Świętymi z Krakowa, którzy zdali egzamin z ewangelicznego ubóstwa i mogą także nam pokazać drogę do szczęścia.

W Archidiecezji Krakowskiej od Niedzieli Palmowej 2014 roku do Niedzieli Palmowej 2015 roku młodzież spotykała się ze Świętymi i słuchała ich rad. Były konferencje, celebracje liturgiczne, adoracje, uwielbienie, teatr. Każde spotkanie kończyło się darem dla ubogich. Zbierano ubrania i jedzenie dla bezdomnych, środki opatrunkowe dla chorych, krew dla potrzebujących. Na podstronie Projektu B>M zamieściliśmy rozważania o ubóstwie naszych Świętych, a także konspekty katechez dla młodzieży.

Krok 2: PROJEKT #MiO (MIŁOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ)

W Orędziu do młodych w 2015 roku Papież Franciszek napisał: „proszę, abyście (…) buntowali się przeciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie myśli, że nie jesteście zdolni do odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać. Ja pokładam ufność w was, młodych, i modlę się za was.” Zatem „MIŁOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ” to nie tylko hasła ale zadanie, które stawia przed nami Papież, zachęcając do rozważania słów Jezusa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).

PROJEKT #MiO to kolejne spotkania ze Świętymi z Polski. Od Niedzieli Palmowej 2015 roku do listopada będziemy spotykać się z nimi i pytać o to, jak zachowali czyste serca i o to, jak my możemy dziś uczyć się tego od nich. Materiały pomocnicze będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej.

Krok 3: #ROK MIŁOSIERDZIA

Ogłoszony przez Papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Święty dedykowany MIŁOSIERDZIU to wielka łaska i dar. Rozpocznie się on 8 grudnia 2015 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Od wtedy nasze spotkania ze Świętymi będą dotyczyć tematu Miłosierdzia. W ten sposób chcemy przygotować się do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).Miesiąc
Patron

Kwiecień 2015
św. Jan Paweł II
Maj 2015

św. Urszula i bł. Teresa Ledóchowskie
Czerwiec 2015

św. Józef Bilczewski
Lipiec 2015

bł. Piotr Edward Dańkowski
Sierpień 2015

św. Kazimierz Królewicz
Wrzesień 2015
bł. Aniela Salawa
Październik 2015
św. Stanisław Kostka
Listopad 2015
bł. Karolina KózkównaTa strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam