data: 26.07 - 31.07.2016

L4


Idea

Projekt, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy chorych. Pragniemy naśladować w ten sposób Jana Pawła II: kiedy czekała go trudna pielgrzymka, wymagające zadanie czy, po prostu, wielkie dzieło, prosił o modlitwę osoby chore. Przygotowując Światowe Dni Młodzieży, chcemy czynić podobnie.

Światowe Dni Młodzieży to nie tylko wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, ale też wydarzenie mające ogromne znaczenie dla losów ludzi, dla ich wiary i dlatego wymagające duchowego wsparcia wszystkich członków Kościoła. Biorąc pod uwagę hasło ŚDM w Krakowie, czyli błogosławieństwo o miłosiernych, pragniemy wspólnie głosić miłosierdzie słowem i czynem.

Pragniemy, by plakaty mówiące o projekcie L4, dotarły do parafii i zgromadzeń zakonnych, do szpitali, przychodni, domów opieki i osób przebywających we własnych domach. Chorzy w każdym wieku otrzymają listy z prośbą o modlitwę i ofiarę w intencji ŚDM. O ich rozniesienie prosimy właśnie młodych: wolontariuszy, młodzież zaangażowaną przy parafiach we wspólnotach.

Mamy nadzieję, że efektem tej akcji będzie powstanie przy parafiach grup młodych opiekujących się chorymi systematycznie. W listach zawarta jest też modlitwa dla chorych oraz świadectwa osób, które w swoim życiu cierpienia doświadczyły, ale nie poddały się zwątpieniu.

Oprócz tego, w każdym liście znajduje się deklaracja, którą chorzy mogą wypełnić i odesłać do Biura ŚDM. W ten sposób nazwiska wszystkich biorących udział w projekcie znajdą się w tzw. Księdze Modlitwy, którą przekażemy Ojcu Świętemu w trakcie Światowych Dni Młodzieży.

Kolejne listy w ramach projektu L4 umieszczane będą cyklicznie na stronie internetowej ŚDM.Modlitwa Chorych

Umiłowany Zbawicielu świata, wraz z niebem i ziemią uwielbiam Twoje Boskie Serce, które pozwoliło się przebić włócznią żołnierza, aby obmyć świat cały Krwią Odkupienia. W tym zdroju Miłości zanurzam młodych całego świata, dziewczęta i chłopców, przygotowujących się do Światowych Dni Młodzieży. Powierzam Ci, Panie, każdego z nich, prosząc, by czas spotkania z Ojcem Świętym był powiewem Twojego Ducha, posiewem łaski i zaczynem dobra. Spraw, by ich umysły były otwarte na prawdę, a serca na Twoją miłość obecną w Słowie, sakramentach, we wspólnocie. Niech to dzieło, które w nich rozpocząłeś, rozszerza się i rośnie. Za nich, Jezu, ofiaruję Ci mój codzienny krzyż cierpienia, bólu i samotności. Zjednocz nas wszystkich w Twojej miłości. Który żyjesz, królujesz i kochasz na wieki wieków. Amen.Instrukcja Obsługi


  • Pobierz plakat oraz list i wydrukuj je.

  • Opowiedz o L4 swojemu duszpasterzowi i poproś go o pomoc w dotarciu do chorych.

  • Umieśćcie plakat w parafialnej gablocie.


  • Zbierz grupę przyjaciół i opowiedz im o L4.

  • Idźcie do chorych, do szpitala, DPSu, hospicjum… Zapytajcie o możliwość umieszczenia plakatów i odwiedzin chorych.


  • List zawiera opis akcji, świadectwo i deklarację. Każdy chory może ją wypełnić i wysłać do Krakowa (pocztą lub e-mailem), a jego nazwisko wpiszemy do Księgi Modlitwy Chorych.

  • W razie potrzeby czy jakichkolwiek pytań – skontaktuj się z nami.

  • Pamiętaj o modlitwie za chorych i cierpiących, a także za wszystkich przygotowujących ŚDM!

Plakat promocyjny L4.pdf pdf 4.55 MB 18-03-2015 Pobierz
1. LIST L4.pdf pdf 396.37 KB 27-04-2015 Pobierz
2._LIST_L42.pdf pdf 645.68 KB 02-06-2015 Pobierz
3. LIST_L4.pdf pdf 215.22 KB 01-10-2015 Pobierz
4. LIST_L4.pdf pdf 874.63 KB 27-01-2016 Pobierz
List Macieja Ciesli_grafika_SDM.pdf pdf 210.8 KB 31-08-2016 Pobierz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam