data: 26.07 - 31.07.2016

Campus misericordiae PL

  JAK SPRAWNIE DOTRZEĆ NA CAMPUS MISERICORDIAE

http://www.krakow2016.com/campus-misericordiae-30-31-lipca-jak-dotrzec-sprawnie-i-bezpiecznie

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Transport na Campus Misericordiae dla osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych zostaną usruchomione 3 linie autobusowe: stacja początkowa Dworzec Czyżyny - stacja końcowa Lesisko
stacja początkowa Dworzec Nowy Kleparz - stacja końscowa Lesisko
stacja początkowa ul. Dworcowa (rejon Dworca płaszów) - stacja końcowa Mała Góra

Kursy będą realizowane od. 30.07 od godz. 8:00 i będą to kursy dyspozytorskie (autobus po napełnieniu będzie wyjeżdżał w trasę). Uprawnione do wsiadania będą wyłacznie osoby niepełnosprawne z jednym opiekunem po okazaniu wolontariuszowi wejściówki na sektor dla niepełnosprawnych. Kursy Powrotne realizowane będą ze stacji koncowych w niedzielę 31.07.

  • Jeśli do autobusów będą chciały wsiadać osoby sprawne, nieuprawnione do przejazdu, i nie będzie możliwe zapewnienie weryfikacji przez wolontariuszy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przejazdu linie nie zostaną uruchomione.

Dotatkowe informacje:

1) Pod sam Campus dojadą tylko osoby niepełnosprawne z odpowiednimi pozwoleniami /nie ma już możliwości uzyskania takich pozwoleń

2) Pielgrzymi posiadający bilety to sektorów dla *** NIEPEŁNOSPRAWNYCH *** (C1 i C2) będą mogli dojść do nich wejściami z każdej strony Campus Misericordiae. *


SUCHY PROWIANT NA CAMPUS MISERICORDIAE!

http://www.krakow2016.com/suchy-prowiant-na-campus-misericordiae
CAMPUS MISERICORDIAE

Spotkania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae (sobota – 30 lipca, niedziela – 31 lipca) będą miały otwarty charakter. Młodzież, która będzie zarejestrowana na ŚDM, otrzyma w pakiecie pielgrzyma karty wstępu do sektorów leżących bliżej ołtarza, jednak przewiduje się także dystrybucję darmowych kart wstępu dla pielgrzymów niezarejestrowanych. Karta wstępu umożliwi wejście do konkretnego sektora zarówno na sobotnie czuwanie, jak i na niedzielną Eucharystię. Karty są bezpłatne.Regulamin Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
Campus Misericordiae 29-31.07.2016r.


1. Osoby obecne na Campusie Misericordiae zobowiązane są do zachowywania się w sposób godny (z uwagi na sakralny charakter miejsca) oraz nie zagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników Spotkaniach, a w szczególności do przestrzegania  niniejszego regulaminu.

2. Zabrania się wnoszenia na Campus Misericordiae oraz używania na Spotkaniach broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, opakowań szklanych, butli gazowych oraz innych materiałów niebezpiecznych pożarowo.

3. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem  Organizatora umieszczonym
w widocznym miejscu, uprawnione są do:
a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b. przeglądania zawartości bagaży  i odzieży osób, w przypadku podejrzenia,  
że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt.2 ,
c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Spotkań, a w przypadku nie wykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu Campusu Misericordiae,
d. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

4. Służby porządkowe Organizatora Spotkań zobowiązane są:
a. nie wpuścić osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa
w pkt.3 ;
b. w odniesieniu do osób zakłócających porządek, usunąć je z miejsca Spotkań.

5. Osobom nieupoważnionym zabrania się przebywania i poruszania się w strefie „0” oraz w miejscach zamkniętych dla uczestników.

6. Zabrania się  rozbijania namiotów w sektorach.

7. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do jednego z punktów medycznych znajdujących się w każdym sektorze, oznaczonych czerwonym krzyżem, ewentualnie prosić o pomoc wolontariuszy.

8. Pomiędzy sektorami oraz w miejscach wyznaczonych, znajdują  się drogi ewakuacyjne  wykorzystywane przez służby  porządkowe i ratownicze  – prosimy ich nie zajmować zarówno w czasie Spotkań, jak i nie blokować ich podczas opuszczenia terenu Campusu Misericordiae.

9. Ogólnodostępne sanitariaty znajdują się w wyznaczonych miejscach, nie ma możliwości korzystania z innych.

10. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom służb Organizatora Spotkań.

11. W przypadku zaginięcia osoby lub w chwili oddalenie się od grupy i braku możliwości jej zlokalizowania, jak również w innych uzasadnionych sytuacjach należy zgłosić ten fakt wolontariuszom.

12. Organizator Spotkania uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.

13. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.        


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam