data: 26.07 - 31.07.2016

Wyżywienie** MAPA RESTAURACJI NA TERENIE KRAKOWA I OKOLIC - z dnia 29.07 **


** MAIN FOOF COURT - FUBPAGE **


Razem wyżywimy pielgrzymów!

Z A P R O S Z EN I E

KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ŚDM 2016


Szanowni Państwo, 

restauratorzy, właściciele punktów gastronomiczno–usługowych oraz tworzonych pól gastronomicznych i mobilnych punktów żywienia (food-trucków) działających w zakresie wyżywienia pielgrzymów zwracamy się z prośbą o ugoszczenie młodych pielgrzymów w dniach 25.07-01.08.2016, którzy przyjadą na XXXI Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Region południowej Polski odwiedzi w tym czasie kilka milionów pielgrzymów, w tym ok. 500 tysięcy zarejestrowanej młodzieży, która będzie uczestniczyć w Programie Wyżywienia Pielgrzymów na całym obszarze zakwaterowania.

Młodzi Pielgrzymi zakwaterowani będą m.in. w rodzinach, szkołach, domach studenckich, centrach namiotowych, domach zakonnych, hotelach i pensjonatach w ramach czterech stref przyjęcia.KRAKOWSCY RESTAURATORZY OTWARCI NA PIELGRZYMÓW!

PLAN WYŻYWIENIA

Chcielibyśmy, by po podpisaniu umowy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM 2016 (dalej „KO ŚDM 2016”) miejscowi restauratorzy, właściciele punktów gastronomiczno-usługowych, w tym m.in. prowadzący stołówki szkolne, akademickie, stołówki w domach zakonnych i parafiach, a także specjalnie powstałe pola gastronomiczne i mobilne punkty żywienia pielgrzymów, stali się najważniejszymi partnerami w realizacji tego programu. Jest to szansa rozwoju gospodarczego, promocji lokalnych podmiotów i możliwość rozpowszechnienia polskiej tradycji kulinarnej.

Wszystkie przygotowane posiłki powinny spełniać obowiązujące na terenie Polski prawo w zakresie norm żywienia. Dzienna norma żywieniowa to 2630 kcal, odpowiednio: śniadanie – 790 kcal, obiad – 1050 kcal, kolacja – 790 kcal.

TALONY PIELGRZYMÓW

W celu przyśpieszenia operacji wydawania posiłków zastosowane zostaną TALONY PIELGRZYMÓW, których produkcją i rozliczeniem zajmie się wybrany podmiot wskazany przez KO ŚDM 2016. Przewidujemy talony, dzięki którym pielgrzymi będą mogli otrzymać posiłki w specjalnie oznaczonych punktach gastronomicznych.

Pielgrzym na dzień otrzymuje 2 x TALON 10  na obiad i 1 x TALON 15 na kolację.
Umowne podzielenie obiadu i kolacji uzależnione jest od decyzji pielgrzyma z uwzględnieniem tradycji wyżywienia, dlatego kolejność realizacji talonów w ciągu dnia należy do wyboru pielgrzyma.

- TALON 10 o wartości 10.00 zł brutto (min. 525 kcal), za który przysługuje pielgrzymowi jeden ciepły posiłek lub zestaw suchego prowiantu.
- TALON 15 o wartości 15.00 zł brutto (min. 790 kcal), za który przysługuje pielgrzymowi jeden ciepły posiłek.
Pielgrzym może łączyć dwa TALONY 10 i uzyskać posiłek będący zestawem składającym się z przynajmniej dwóch dań gorących o wartości kalorycznej min. 1050 kcal.
- TALON NA PAKIET „SUCHY PROWIANT” - Sobota (Czuwanie z Papieżem), Niedziela (Msza Posłania z Papieżem), o wartości kalorycznej min. 3420 kcal, stanowiący ekwiwalent za wszystkie sobotnie talony oraz niedzielny TALON 15 (w niedzielę pielgrzymowi pozostaje 2 x TALON 10). Suchy prowiant dystrybuowany będzie częściowo do parafii w promieniu ok. 5 km od Campusu Misericordiae, a częściowo na drogach dojścia do Campusu Misericordiae. Suchy prowiant przysługuje pielgrzymowi, który wybrał Pakiet z opcją wyżywienia.

Śniadania otrzymują pielgrzymi w miejscach zakwaterowania i są one przygotowywane przez Parafie i działające w nich Parafialne Komitety Organizacyjne. Śniadanie przysługuje pielgrzymowi, który wybrał Pakiet z opcją zakwaterowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

KO ŚDM w oparciu o doświadczenia innych organizatorów Światowych Dni Młodzieży przewiduje wprowadzenie rozwiązania mieszanego:

1. Zarejestrowani pielgrzymi będą mogli realizować Talony tylko w punktach gastronomicznych (restauracjach, polach gastronomicznych i mobilnych punktach żywienia) mających podpisaną umowę i posiadających stosowne Oznaczenie KO ŚDM 2016.
2. We wszystkich tych punktach będą akceptowane talony żywieniowe i normalne rozliczenie pieniężne, tak by każdy pielgrzym mógł płacić talonem lub gotówką za standardowe posiłki pielgrzyma.
3. Restaurator musi zapewnić alternatywę posiłków w wersji bezmięsnej.
4. Restaurator zobowiązuje się do udostępniania wody pitnej pielgrzymom za darmo w nielimitowanej ilości.
5. W celu przyspieszenia realizacji talonów restaurator zobowiąże się obsługiwać pielgrzymów z talonami w osobnej kolejce (oddzielnej od punktu płacenia gotówką czy kartą).
6. Restaurator zobowiąże się do umieszczenia w widocznym miejscu OZNACZENIA w formacie A3 przygotowanego i dostarczonego przez KO ŚDM 2016, które informuje o możliwości zrealizowania Talonów w danym miejscu.
7. Restaurator poda przy tym oznaczeniu informacje dotyczące godziny otwarcia lokalu oraz menu określone ogólnie (np. danie ciepłe: zupa pomidorowa; drugie danie ciepłe: kurczak+ryż+surówka).
8. Koszt dopuszczenia do udziału w Programie Wyżywienia Pielgrzymów dla jednego lokalu wiąże się z obowiązkiem wykupienia odpowiedniej sublicencji do korzystania z logo ŚDM. Szczegóły tego rozwiązania zostaną podane w osobnej umowie z KO ŚDM .
9. Sugeruje się, aby podmioty tworzyły punkty ładowania telefonów w ilości odpowiadającej ilości miejsc siedzących wewnątrz lokalu, a także punktów hot-spot przed nimi.
10. Operatorzy pól gastronomicznych oraz mobilne punkty żywienia, których organizacją zajmuje się CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanych terenów (np. działki, pasy drogowe).
11. Chcielibyśmy zaznaczyć, że ryzyko gospodarcze tej działalności ponosi dany podmiot oferujący wyżywienie.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Wszystkich informacji związanych z realizacją zadania polegającego na wyżywieniu pielgrzymów udzielają:

• w zakresie stacjonarnych lokali gastronomicznych oraz tymczasowych i mobilnych stref gastronomicznych – Zespół ds. Wyżywienia Sekcji Logistyki KO ŚDM 2016:

ks. Józef Gubała - mail: wyzywienie@krakow2016.com, tel. +48 511 985 648
Kraków, ul. Kopernika 9 (parafia pw. św. Mikołaja)

Wcześniej prosimy o wypełnienie DEKLARACJI ZGŁOSZENIA

• w zakresie tymczasowych i mobilnych stref gastronomicznych – Caritas Archidiecezji Krakowskiej:
Kazimierz Cichy - mail: kcichy@caritas.pl, tel. +48 601 579 030
Andreas Malinowski - mail: andreas@hotelascot.pl

Już dziś zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich punktów gastronomiczno-usługowych i zaangażowanie się w wyżywienie pielgrzymów. Nadal trwa procedura wyboru, rejestracji i podpisywania umów. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego, a do nawiązania współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 w zakresie wyżywienia pielgrzymów wymagane jest podpisanie oddzielnej umowy, która będzie regulowała szczegóły ewentualnej współpracy.

Zapraszamy do współpracy!


STREFY GASTRONOMICZNE PODCZAS ŚDM
instrukcja.docx docx 22.88 KB 15-07-2016 Pobierz
Zalacznik_do_Umowy_SPECYFIKACJA.docx docx 15.57 KB 15-07-2016 Pobierz
Zalacznik_lista_UP.xls xls 44.5 KB 15-07-2016 Pobierz
Zalacznik_Potwierdzenie_zdania_talonow.docx docx 15.24 KB 15-07-2016 Pobierz
Talony_prezentacja.jpg jpg 141.02 KB 15-07-2016 Pobierz
Wzor_opisu_bezpiecznej_koperty.pdf pdf 684.5 KB 19-07-2016 Pobierz
Prezentacja_dot._zdawania_talonow_od_Poczty_Polskiej.pptx pptx 2.71 MB 23-07-2016 Pobierz
baza_lokali_gastronomicznych_27.07.2016_r..xlsx xlsx 37.19 KB 23-07-2016 Pobierz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam