data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

Wspólnota Emmanuel blisko ŚDM

2015-01-24

Redakcja: Jak wspólnota Emmanuel włączy się w Światowe Dni Młodzieży w Polsce? Jakie są charyzmaty Waszej wspólnoty?


Monika Ostafin: Nasza wspólnota opiera się na trzech filarach, trzech podstawach. Stanowią one nasze charyzmaty, czyli to, czym chcemy się dzielić z innymi ludźmi, szczególnie młodymi. Są to przede wszystkim: Adoracja – bezpośrednie spotkanie z Bogiem, twarzą w twarz, w taki bardzo prosty sposób. Adoracją staramy się żyć na co dzień i to jest właśnie także element, którym chcielibyśmy zachwycić innych ludzi. Drugim filarem jest współodczuwanie, czyli współczucie, czy wczuwanie się w sytuacje innych ludzi – ludzi, którzy są ubodzy i to nie tylko materialnie, ale także duchowo. To potrzebujący, ci, których spotykamy na co dzień na ulicy, w pracy, w szkole itd. I trzecim zadaniem, jakim żyjemy, jest Ewangelizacja. Wychodzenie do drugiego człowieka z Bogiem i z naszą wiarą, oraz z zaproszeniem do tego, by ten konkretny człowiek przeżywał szczęśliwie swoje życie.


R: Z którą wspólnotą jest Ksiądz związany i od ilu lat pełni Ksiądz posługę dla Emmanuela?

Ks. Arkadiusz Czempik: Obecnie od dwudziestu dwóch lat mieszkam w Niemczech. Jestem we Wspólnocie od 14 lat. Pierwszy krok zrobiłem 15 sierpnia 2000 roku na rozpoczęcie ŚDM w Rzymie w Międzynarodowym Centrum Młodzieżowym San Lorenzo.


R.: Rozumiem, że posługa w Emmanuelu to owoce tamtego czasu?

A.C.: Myślę, że Pan Bóg jest wierny i wie co, gdzie zasiał. To znaczy, widzę w tym kontynuację. Po wielu Światowych Dniach Młodzieży i w pewnym sensie z powodu wieku, już, że tak powiem, wewnętrznie się z nimi pożegnałem. Kiedyś trzeba zostawić ŚDM, ale bardzo cieszę się, że ponownie poproszono mnie o taką służbę. Szczególnie dlatego, że dla mnie bardzo ważnym jest współorganizowanie Światowych Dni Młodzieży i prowadzenie młodych ludzi do Chrystusa.


R.: Z ilu krajów przyjadą do nas członkowie wspólnoty Emmanuel?

A.C.: Obecnie nie potrafimy tego dokładnie określić, ale jesteśmy w około 80 krajach, więc mamy nadzieję, że z jak największej liczby tych państw ludzie przybędą ze Wspólnotą Emmanuel na ŚDM do Krakowa.


R.: Czy macie jakiś plan pobytu w Polsce? Jakie są Wasze cele? Czego też oczekujecie od spotkania w Krakowie?

M.O.: Chcemy przez nasze własne spotkanie z Chrystusem doprowadzić innych do Boga, tak, aby sami przeżyli swoje spotkanie z Jezusem. Aby odkryli, że Bóg jest żywy, że jest właśnie Emmanuelem – Bogiem z nami. A szczególnie w trudnych sytuacjach jest Bogiem pełnym miłosierdzia. Jest pełnym miłości i czeka tylko na to, żeby obdarować nas swoją miłością i w ten sposób napełnić radością, którą tylko On może dać. Chcemy, aby jak najwięcej osób tego doświadczyło i abyśmy także my we Wspólnocie Emmanuel, a szczególnie nasi młodzi, uświadomili sobie, jak wielka jest miłość Boga. Bardzo zależy nam, aby dzięki temu, wiele innych osób poznało tę miłość i z tą świadomością decydowali się dzielić z innymi swoim spotkaniem z Bogiem.


R.: Wasza wspólnota organizuje w Niemczech tzw. Night Fever. Opowiedz proszę o tym projekcie.

A.C.: Night Fever to było wydarzenie, które miało miejsce w trakcie ŚDM w Kolonii. Ma ono swoje korzenie z doświadczenia tzw. Wieczorów Miłosierdzia, które prowadziliśmy już od dawna we wspólnocie i które zorganizowaliśmy właśnie w Kolonii. Wtedy było to większe niż zwykle wydarzenie, z większą Monstrancją, którą zrobili więźniowie w jednej ze stolarni więzienia niedaleko Monachium. Night Fever to prostu wieczór świadectwa, modlitwy uwielbienia, a później przede wszystkim adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym czasie Chrystus jest obecny w Eucharystii, a ludzie mają możliwość spotkać się z Nim w sposób bardzo bezpośredni. Dzieje się to dzięki temu, że mogą zobaczyć Chrystusa właśnie w monstrancji na ołtarzu. Następnie kapłan przechodzi wśród młodych z monstrancją i błogosławi Eucharystią, czyli Chrystusem pod postacią chleba, za tą osłoną chleba. Ten moment naprawdę często dotyka wielu młodych ludzi i pozwala im doświadczyć, że Bóg jest między ludźmi, że ich kocha itd. Taki rodzaj spotkania przerodził się później po ŚDM w Kolonii w Night Fever – wieczory, spotkania w wielu parafiach już w całych Niemczech, w Europie i na świecie, z mniejszym lub większym gronem uczestników. Te wydarzenia nie należą już do dzieł Wspólnoty Emmanuel, ale stały się samodzielną inicjatywą, niezależnym projektem Night Fever, który prowadzi ks. Andreas Süß.


R.: W 2016 centralnym spotkaniem będzie liturgia celebrowana przez Ojca Świętego Franciszka. Co szczególnego zachowacie w pamięci z pontyfikatu tego Papieża?

M.O.: Na pewno prostotę. Zachętę, aby nie komplikować, nie wpadać w jakieś schematy czy ograniczenia, ale starać się uwalniać przy pomocy Ducha św. ze wszystkiego, w czym „ostygliśmy”, czy w czym jesteśmy zamknięci. Papież bardzo zwraca uwagę na radość i zapał, na energię. Czasem właśnie tego nam brakuje. Stajemy się jakby bardziej ospali i zamknięci w swoich wyobrażeniach. Zapał, energia i radość są charakterystyczne właśnie dla młodości. Dlatego, jeżeli pozwolimy młodym ludziom przeżywać tę młodość w wierze, to właśnie oni będą nas inspirować, by głosić Boga z większą radością i zapałem oraz prawdziwie żyć wiarą. Wtedy wszystko będzie się zmieniać. Właśnie w taki sposób pozwalamy Duchowi Świętemu po prostu zmieniać nasz świat. Bo przecież Jego owocem jest radość! I myślę, że ta młodość w wierze, która dla każdego z nas jest dostępna niezależnie od wieku, jest bardzo istotna w pontyfikacie Franciszka i to jest jego przesłanie.


A.C.: Imię „Franciszek” jest programem od pierwszego momentu pontyfikatu naszego Papieża i wydaje mi się, że szczególnym darem Franciszka jest ta prostota i powrót prostą drogą do serca naszej wiary, czyli do źródła naszej wiary – do Ewangelii. Ewangelia to Dobra Nowina. Czyli jest to powrót do radości, którą daje nam właśnie Ewangelia, radość życia, którą obdarza nas Chrystus. Dzięki temu wracamy do życia. To życie z Chrystusem jest jak najbardziej dla każdego, jako zachęta, by tworzyć jedną wielką rodzinę Bożą.


R.: Gdzie w Krakowie można dołączyć do Emmanuela?

M.O.: Zapraszamy do kościoła oo. Pijarów przy ul. Pijarskiej, czyli bardzo blisko Rynku. Staramy się osobiście żyć naszymi charyzmatami. Mamy także takie szczególne spotkanie raz na tydzień w małych grupach, gdzie bardziej bezpośrednio i otwarcie rozmawiamy o tym, co stało się w ostatnim tygodniu w naszym życiu, o tym, jak Bóg nas dotknął, jak poruszyły nas słowa Pisma św.

We wspólnotę angażują się zarówno osoby młode, małżeństwa, osoby konsekrowane: bracia, siostry konsekrowane, księża, a więc jesteśmy wspólnotą, która skupia wszystkie stany życia i to jest coś pięknego. W tej wielości powołań tkwi nasza różnorodność i w niej budujemy jedność. Jedność, która jest w wierze, w radości i w prostocie. I ewangelizacji. W Krakowie od czasu do czasu organizujemy mniejsze akcje ewangelizacyjne, zazwyczaj wychodzimy przed kościół i zapraszamy ludzi na Adorację. Staramy się, aby nasze życie było coraz bardziej przeniknięte wiarą, która wychodzi do innych ludzi.


A.C.: Żyć w naszej wspólnocie oznacza żyć codziennością, po prostu, czyli „być w tym świecie, nie będąc z tego świata”, a więc przeżywać w nadzwyczajny sposób rzeczy bardzo zwyczajne. Dlatego też przygotowanie do ŚDM już ta droga zwyczajna, i już nią chcemy żyć nadzwyczajnie jak tylko możemy, aby to nadzwyczajne spotkanie w Krakowie było jeszcze tym bardziej nadzwyczajne. I właśnie to zwyczajne życie w trybie nadzwyczajnym, czasami się przejawia się w bardzo szczególny sposób. Przykładem jest jedna siostra konsekrowana w naszej Wspólnocie. W sumie oficjalna nazwa tych sióstr ze względu na prawo kanonicze to „kobiety konsekrowane”. Ubierają się na biało-granatowo i noszą krzyżyk. Zajmują się różnymi zawodami. Jedna z nich pracuje w hotelu i czasem trafiają się jej nocne dyżury przy barze. I w tym miejscu, przy barze, klienci pytają się, dlaczego nosi krzyżyk i co w ogóle robi tutaj, w jednym z dobrych, monachijskich hoteli. To daje jej okazję, aby potem być może opowiedzieć coś o Chrystusie klientom w hotelowym barze. Wśród nas jest także mężczyzna konsekrowany, który jest nauczycielem tańca. Chodząc ze swoimi uczniami do klubów tanecznych, słyszy historie ich życia. Jego uczniowie otwierają przed nim swoje serce i często bolące, życiowe rane, a on może wtedy mówić im o Chrystusie. Tak samo w fabrykach, gospodarstwach, szkołach, rodzinach, w biurach jest bardzo wiele podobnych ludzi. Właśnie w takich miejscach, gdzie jesteśmy naprawdę na co dzień, gdzie spędzamy czas z wieloma ludźmi, możemy świadczyć o naszym życiu z Chrystusem.


Ksiądz Arkadiusz Czempik – katolicki ksiądz diecezjalny, członek Wspólnoty Emmanuel, pochodzi z Polski, ale pracuje na kilku parafiach w Archidziecezji Monachium i Fryzynga, lubi m.in. pływanie łódką i kajakiem po rzekach i jeziorach, aktualnie jest Międzynarodowym Koordynatorem ŚDM 2016 ze strony Wspólnoty Emmanuel.

Monika Ostafin – studentka filologii klasycznej, pochodzi z Krakowa, jest członkiem Wspólnoty Emmanuel, którą poznała najpierw w Niemczech, potem w Polsce :), bardzo lubi tworzyć małe i duże projekty: plastyczne, muzyczne i ewangelizacyjne, amatorsko dyryguje, śpiewa, jest asystentką Księdza Arkadiusza Czempika i prowadzi sekretariat ŚDM 2016 ze Wspólnotą Emmanuel.


Polecamy odwiedzić fanpage Bro&Sis - Mercy Team


wywiad prowadziła: Małgorzata Gadomska
oprac. Alicja Przewłocka, Monika Ostafin


Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam