data: 26.07 - 31.07.2016

Wolontariat PLUSWolontariat PLUS to projekt przygotowujący wolontariuszy do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.


Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające dobrego przygotowania. Trudno przeprowadzić tak duży projekt bez zaangażowania ludzi odpowiedzialnych, pokornych, odważnych i przedsiębiorczych. Wolontariusze, którzy chcą sprawdzić się i "dać z siebie coś więcej", są idealnymi kandydatami do projektu Wolontariat PLUS. Dzięki systematycznej pracy, połączonej z pogłębianiem swojej wiary i zaufania Bogu, będą gotowi na ogromne wyzwania, które staną przed nimi w przyszłości.

Chcemy, aby ŚDM były dla młodych ludzi w naszym kraju PRETEKSTEM do pogłębienia relacji z Panem oraz rozwoju ich talentów. Jest to także szansa na odnalezienie swojej życiowej misji i miejsca w Kościele. Naszym marzeniem jest, aby ŚDM były POCZĄTKIEM dużej, jakościowej zmiany w naszym kraju. Mocno wierzymy, że wydarzenie, które powołał do życia Jan Paweł II, nie jest jednorazowym eventem, tylko procesem, który trwa w młodych ludziach na całym świecie. Mamy nadzieję, że osoby, które znają siebie, swoją misję życiową, działają na rzecz innych (odczytują ich potrzeby) oraz pracują w gronie innych ludzi (czyli wolontariusze, którzy wezmą udział w projekcie Wolontariat PLUS) będą postrzegani jako prawdziwi świadkowie, którzy przeszli nieraz długą i trudną drogę, ale zakończoną sukcesem na wielu płaszczyznach.

Chcemy, aby projekt Wolontariat PLUS trwał – w młodych wolontariuszach, którzy się w nim odnajdą i w nas, którzy go przygotowaliśmy. Mamy głębokie przekonanie, że jest bardzo potrzebny w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się młody człowiek w Polsce i na świecie. Wolontariat PLUS jest, naszym zdaniem, odpowiedzią na wezwanie św. Jana Pawła II:

Nie mam srebra ani złota. Nie mam gotowych odpowiedzi na ważne pytania. Postaram się spojrzeć na nie w świetle Jezusa Chrystusa. I mówię do was: wstań, nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, wyprostuj się… Wstań i idź. (Lyon 1986)
Kogo szukamy? Kim stanie się uczestnik Wolontariatu PLUS?


Uczestnik projektu Wolontariat Plus musi być przede wszystkim osobą, która chce działać dla innych i budować na Bogu. Lidera powinna cechować odpowiedzialność, pokora i odwaga. Lider jest odpowiedzialny – to znaczy w postawie gotowości, w odpowiedzi na potrzeby innych, ale też szukający pustyni – chwili spotkania z Bogiem, która daje mu pewność, że jego wybory mają sens. Jest pokorny – to znaczy świadomy swych zalet i wad, umiejący powiedzieć "nie bierzcie mnie do tego, kto inny się lepiej nadaje", a kiedy trzeba zawołać - "ja chcę, wybierz mnie".

Jest też odważny – to znaczy wewnątrzsterowny, nie ulegający manipulacji. Ma własne (to znaczy Boże) zdanie i wie co jest dobre, bo wsłuchuje się w Boga. Mówi to, co powinien, nawet jak jest to niepoprawne. Ma pęd ku dobru i pięknu (kocha je dla samego dobra, dla piękna). Jest gotowy na nieprzewidywalne, czyli ufa Bogu. Wie, że Jego plan jest najlepszy, lepszy od naszego, bo Bóg nas zaskakuje. I nieraz tego doświadczył. Żyje, nie przywiązując zbytniej wagi do tego, co materialne („Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”) – czy coś posiada czy to straci – zawsze zachowuje wdzięczną postawę (Kol 3, 15). Bo lider jest ze swej natury "prostaczkiem" (Mt 11, 25-27) - nie udaje, jest przejrzysty w swoim postępowaniu, nie ma względu na osoby.

Jest też świadkiem. Wie, że rozum (o, jakże ważny!), ale może zawieść, podczas gdy Miłość nigdy. Wie dobrze, że rozum bez miłości krzywdzi, a czasem się wywyższa. Lider na końcu naszej drogi będzie stawał się też "dobrym pasterzem", nigdy najemnikiem (J 10, 11) – będzie autorytetem, bo będzie żył projektem i go nie zostawi, a uczyni z tego misję swego życia. I będzie gotowy ponieść ofiarę, aby przekazać tę prawdę innym. Choć pewnie nie mieści Ci się to w głowie, ale to Ty będziesz tym liderem.Pozdrawiamy, Sekcja Wolontariatu Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam