data: 26.07 - 31.07.2016

Orędzie miłosierdzia


Co to jest Orędzie Miłosierdzia?

To pełne gorącej miłości przesłanie Boga do ludzi żyjących współcześnie, spisane przez św. Siostrę Faustynę w jej „Dzienniczku”. W jednym z objawień Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca”. Św. Jan Paweł II powiedział o Orędziu Miłosierdzia: „To krzepiące orędzie jest skierowane przede wszystkim do człowieka, który udręczony jakimś szczególnie bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy”.


Kiedy i w jakich okolicznościach zostało spisane?

Pierwsze objawienie związane z Orędziem Miłosierdzia Siostra Faustyna otrzymała w 1931 roku. W niedzielę, 22 lutego, ujrzała Jezusa, który prosił ją o namalowanie obrazu według tego, jakim go zobaczyła, a w następnym objawieniu wyraził pragnienie ustanowienia w Kościele święta Miłosierdzia. To zaledwie początek tych niezwykłych spotkań Jezusa z Siostrą Faustyną, podczas których przez kilka lat pozwalał jej głębiej poznawać tajemnicę miłosierdzia Boga i przekazywał konkretne polecenia, związane z misją głoszenia światu Jego orędzia o Bożym miłosierdziu.

Wszystkie życzenia Jezusa Siostra Faustyna przekazywała swoim spowiednikom i przełożonym, którzy początkowo odnosili się do nich sceptycznie. Ona sama z początku niedowierzała temu, co widziała i słyszała, dlatego szukała potwierdzenia ze strony Kościoła. Na polecenie Jezusa wszystko miała zapisywać w „Dzienniczku”, który po raz pierwszy w całości został opublikowany dopiero w 1981 roku. Od tego czasu „Dzienniczek” przetłumaczono już na ponad 30 języków i wydano go w niezliczonej ilości egzemplarzy. Życie wielu osób zmieniło się diametralnie po zetknięciu się z przesłaniem Jezusa Miłosiernego.


Co jest istotą Orędzia?

Istota orędzia jest cudowna! To przypomnienie światu z nową mocą zachwycającej biblijnej prawdy o wielkiej miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka, wyrażonej najmocniej w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a także wezwanie do odpowiedzi na tę miłość poprzez zaufanie Bogu i miłosierdzie wobec drugiego człowieka. To jest po prostu piękny fundament chrześcijaństwa. Jezus w tym orędziu wyraża swoje gorące pragnienie, byśmy je nieśli wszystkim ludziom poprzez autentyczne świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. Jezus pragnie, aby ludzie poznali Boga nie tylko jako świętego i sprawiedliwego, ale przede wszystkim jako miłosiernego Ojca, kochającego swoje dzieci zawsze, także wtedy, gdy od Niego odchodzą. „Jestem miłością i miłosierdziem samym – powiedział – pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje”, bo tylko w nim – jak głosił św. Jan Paweł II –  „świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”.


Głoszenie Miłosierdzia

Głoszenie Miłosierdzia to zaproszenie Jezusa skierowane do wszystkich ludzi: osób świeckich, młodych i starszych; do kapłanów i osób konsekrowanych; do całych grup, rodzin i wspólnot, by poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę ukazywali światu miłosiernego Boga.


Czy Jezus przekazał jakieś szczególne modlitwy?

Jezus przekazuje nam przez św. Faustynę pięć nowych form kultu, odsłania nowe przestrzenie spotkania z Bogiem i wypraszania Jego miłosierdzia dla wszystkich potrzebujących. W porządku chronologicznym objawień są to:

Obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”

Święto Miłosierdzia, zgodnie z pragnieniem Jezusa obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy

Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą odmawia się na zwykłej cząstce różańca

Godzina Miłosierdzia, czyli modlitwa w chwili śmierci Jezusa na Krzyżu - punktualnie o 15:00


s. Gaudia Skass, ZMBM

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam