data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

Ołtarz z Brzegów trafi do Rwandy

2016-08-24 / News


„Światło Pojednania i Pokoju” - ołtarz adoracji eucharystycznej, przy którym modlił się na Campus Misericordiae papież Franciszek, zostanie umieszczony w Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, kolejnym Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.


Tryptyk „Światło Pojednania i Pokoju”

Ołtarz został wykonany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio”. I podobnie jak wcześniejsze realizacje, charakteryzuje się bogatą symboliką religijną. Motywami łączącymi poszczególne dzieła są Jezus Chrystus i postać Maryi.

Jezus, Maryja i rwandyjskie symbole…

Centrum otwartego ołtarza to znajdujący się pod sercem Maryi Jezus Eucharystyczny. W myśl słów św. Jana Pawła II, stanowiących jedną z wielu inspiracji duchowych dla twórców ołtarza, On sam jest Światłem świata, oświecającym każdego człowieka (por. Encyklika Veritatis Splendor, nr 1), w którego obliczu jaśnieje pełnią swego piękna Światłość Bożego Oblicza (por. Veritatis Splendor, nr. 2).

Maryja natomiast ukazana jest w oryginalnym ujęciu dobrze znanej w ikonografii postaci Krzewu Gorejącego Mojżesza. To jeden z klasycznych motywów, który interpretowany na różne sposoby, odnoszony jest również do postaci Matki Bożej. W obrazie płonącego krzewu, Maryja to płonąca ogniem miłości Bożej Matka - Dziewica.

Wydała na świat Syna Bożego, pielęgnowała Go z troską, towarzyszyła Mu przez całe życie, aż pod Krzyż, by tam stać się Matką wszystkich ludzi, Opiekunką i Pośredniczką pomagającą swym dzieciom w trudach życia. Warto zwrócić również uwagę na piękną, utkaną ze srebrnych kwiatów szatę Maryi. Jest to artystyczne nawiązanie do obrazu, który Matka Boża przedstawiła widzącym w jednej z wizji.

Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa z Kibeho są również sceny zaprezentowane na skrzydłach Tryptyku, przedstawiające Tajemnice Różańca do 7 Boleści Maryi. Do odmawiania tej modlitwy wzywała bowiem Maryja w swoich słowach, obiecując, że zaowocuje ona prawdziwym żalem za grzechy.

W górnej części otwartego Tryptyku widoczny jest „afrykański motyw” – symbole rwandyjskie – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa, źródła autentycznego pojednania i pokoju.

Apostołowie Miłosierdzia Bożego

Po zamknięciu, ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” ukazuje wykonane w formie srebrnych płaskorzeźb postaci Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę wraz z ich cennymi relikwiami. Świadectwo życia tych świętych przypomniało światu prawdę, że najprostsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję i że jedynie w świetle Jego Miłości Miłosiernej możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.

Z Krakowa do Kibeho

Tryptyk „Światło Pojednania i Pokoju” odbywa obecnie peregrynację, która rozpoczęła się czuwaniem modlitewnym młodych z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae. Zakończył się już jej drugi etap, trwająca od 1 do 23 sierpnia adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie w krakowskiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej, którą opiekują się xx. Pallotyni.
Następnym etapem będzie nawiedzenie Jasnej Góry w dniach 24 sierpnia - 8 września, gdzie ołtarz wystawiony będzie w Wieczerniku. Peregrynacja potrwa około roku, po czym „Światło Pojednania i Pokoju” powędruje do afrykańskiego Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho.

Pragnieniem Stowarzyszenia jest, aby adorujący Jezusa Eucharystycznego w Kibeho, czerpali od Niego obficie to światło pojednania i pokoju, by móc zanosić je później do swoich rodzin, miejsc pracy oraz różnych środowisk życia.Stowarzyszenie Communita Regina della Pace powstało w 2008 r. Jego celem jest apostolstwo modlitewnej adoracji Chrystusa Eucharystycznego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi.
Zainspirowane słowami św. Jana Pawła II o Maryi jako Niewieście Eucharystii podjęło inicjatywę utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Ideę tę nazwano „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Pierwszy z nich powstał w Ziemi Świętej – 25 marca 2009 roku przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie zainaugurowano Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu. W 2011 r. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje w Kazachstanie zostało oficjalnie włączone do Dzieła Apostolstwa Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Kolejnym miejscem nieustającej modlitwy w intencji pokoju na świecie jest Medjugorie. W maju 2016 roku na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Jamusukro rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój w ołtarzu Donum Caritas et Pax. Do tych miejsc Stowarzyszenie przekazuje całe nastawy ołtarzowe (z wyjątkiem Medjugorje, gdzie przekazana została monstrancja). Kolejne Centra Modlitwy są planowane w Namyang (Korea Południowa) oraz Dagupan (Filipiny).

Równocześnie Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” propaguje Apostolstwo Pokoju czyli zobowiązanie do codziennej modlitwy i adoracji w intencji pokoju. Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich osób, którym zależy na budowaniu trwałego pokoju na świecie.
Więcej informacji TUTAJ.

Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace”
Fot. Marcin Mazur
  

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam