data: 26.07 - 31.07.2016

Aktualności

Powrót

List Intencyjny w sprawie współpracy przy ŚDM

2015-03-03 / list

W środę 25 lutego w godzinach przedpołudniowych w Sali Okna Papieskiego krakowskiej Kurii Metropolitalnej odbyło się ważne dla Światowych Dni Młodzieży wydarzenie - podpisanie Listu Intencyjnego, który jest trójporozumieniem o współpracy.


Jego sygnatariuszami są: Arcybiskup Metropolita Krakowski Stanisław kard. Dziwisz, występujący w roli gospodarza spotkania młodych z całego świata w Krakowie, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa.


„Jesteśmy – jak powiedział Papież Franciszek do wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w Rio 2013 roku – narzędziami, dzięki którym tysiące młodych ludzi będzie miało przygotowaną drogę na spotkanie Jezusa” – czytamy w preambule do Listu Intencyjnego. „Wyrażamy gotowość niesienia pomocy w organizacji tego ważnego dla Kościoła, Miasta i regionu wydarzenia" – zobowiązują się w ostatnim paragrafie preambuły przedstawiciele władz miasta i województwa, wzywając opieki Matki Najświętszej oraz wstawiennic­twa świętych patronów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, czuwających nad przebiegiem tak wyjątkowego na skalę światową spotkania młodych.


Na mocy podpisanego dokumentu między sygnatariuszami rozpoczną się konkretne rozmowy w obszarach logistyki, promocji oraz finansów, mające na celu m.in. zintensyfikowanie działań urzędów, stworzenie wiążących porozumień i umów.


List Intencyjny będzie podpisany w obecności mediów, które są zaproszone przez organizatorów do indywidualnej rozmowy z sygnatariuszami.


Wspólnie o Światowych Dniach Młodzieży 

„Światowe Dni Młodzieży, które zainicjował św. Jan Paweł II, a które decyzją Papieża Franciszka ogłoszoną 28 lipca 2013 roku w Rio de Janeiro zostaną zorganizowane w Krakowie, od 26 do 31 lipca 2016 roku, to wielkie wyzwanie duszpasterskie i organizacyjne całego Kościoła Krakowskiego, Miasta Krakowa oraz Województwa Małopolskiego” – czytamy w preambule listu. Archidiecezja Krakowska jako organizator Światowych Dni Młodzieży oraz Miasto Kraków i Województwo Małopolskie deklarują wspólną wolę organizacji tego wielkiego święta młodych z całego świata.

- Światowe Dni Młodzieży to będzie wielka promocja Krakowa, województwa Małopolskiego i całej Polski, dlatego współpraca wszystkich stron, które dziś podpisują list jest po prostu konieczna. Jesteśmy wdzięczni za tę współpracę – podkreślał Kardynał Stanisław Dziwisz.

- To, że będziemy mogli gościć tak wielu młodych ludzi z całego świata jest dla nas wielkim wyróżnieniem. To będzie wydarzenie duchowe, ale także ogromne wyzwanie organizacyjne  – powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa. – Na pewno będziemy chcieli pokazać Kraków i Małopolskę jako nowoczesny, dynamiczny i rozwijający się region. Chcemy dobrze wykorzystać ten czas, żeby ci młodzi ludzie później do nas wracali – dodał.

- Wydarzenia Światowych Dni Młodzieży będą odbywały się przede wszystkim w Krakowie - to do naszego miasta przyjadą miliony pielgrzymów. Przygotowujemy się do tego wspólnie od wielu miesięcy, podpisany dziś dokument tylko to potwierdza i formalizuje – powiedział Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski.

Sygnatariusze listu, kontynuując dotychczasową współpracę, rozpoczną rozmowy, które będą powadzić do przyjęcia wspólnej strategii działania oraz zawarcia stosownych porozumień i umów obejmujących współdziałanie wszystkich stron i podmiotów im podległych, w obszarach: logistyki, promocji oraz finansów.

W liście czytamy także, że wyłącznym podmiotem, który będzie wykonywał zadania promocyjne oraz gospodarcze związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jest powołana przez Archidiecezję Krakowską firma ŚDM 2016 spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Przypomnijmy, że Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II. Hasło ŚDM Kraków 2016 to: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie od 26 do 31 lipca 2016 r. Wydarzeniami centralnymi będą: Eucharystia Otwarcia (wtorek 26.), ceremonia powitania Ojca Świętego (czwartek 28.), droga krzyżowa (piątek 29.), czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym (sobota 30.) i Eucharystia Rozesłania (niedziela 31.). Obecnie trwają ostateczne ustalenia dotyczące tego, w jakich miejscach zorganizowane zostaną poszczególne wydarzenia.

Ponadto młodzież będzie uczestniczyć w katechezach we własnych językach prowadzonych przez biskupów ze swoich krajów, a także w wielu wydarzeniach kulturalnych w ramach Festiwalu Młodych i w Targach Powołaniowych. Będzie to dla nich również czas na poznanie Krakowa i miejsc związanych  ze św. Janem Pawłem II. Udział w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 ma charakter otwarty. Każda rejestrująca się grupa będzie mogła wybrać odpowiedni „pakiet pielgrzyma”, który pozwoli na komfortowe, bezpieczne i głębokie przeżycie uroczystości. W pełnym pakiecie przewidziane jest: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport oraz okolicznościowe gadżety. Nabywając pakiet pielgrzyma młodzi stają się współgospodarzami wydarzenia i umożliwiają udział w nim swoim uboższym rówieśnikom. Uruchomienie systemu rejestracyjnego planowane jest na drugą połowę 2015 roku.

Przyjmujemy te słowa jako drogowskaz na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wyrażamy gotowość niesienia pomocy w organizacji tego ważnego dla Kościoła, Miasta i Regionu wydarzenia oraz wzywamy szczególnej opieki Matki Najświętszej oraz wstawiennictwa św. Jana Pawła II oraz św. s. Faustyny Kowalskiej, patronów ŚDM.
List intencyjny.pdf pdf 662.72 KB 03-03-2015 Pobierz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam