data: 26.07 - 31.07.2016

FAQ Wolontariat

Pytania ogólne

01. Kim jest Wolontariusz ŚDM?

To człowiek poruszony Bożą łaską, który sam dobrowolnie zgłosił się, aby nieodpłatnie służyć swoimi talentami na rzec organizacji ŚDM w Krakowie. To człowiek, który hojnie oddaje swój czas i siły, aby dobrze zorganizować ŚDM na każdym etapie jego przygotowań.

02. Czym powinna wyróżniać osoba, chcąca posługiwać jako wolontariusz przy ŚDM 2016 w Krakowie?

Na profil idealnego wolontariusza składa się:

  • świadectwo wiary (zaangażowanie w parafii, działanie we wspólnotach, doświadczenie poprzednich ŚDM czy innych dużych wydarzeń religijnych),

  • doświadczenie organizacyjne (działalność w organizacjach pozarządowych, wcześniejsze doświadczenie wolontariatu),

  • znajomość języków obcych,

  • kompetencje komunikacyjne i otwartość,

  • szczególne umiejętności (np. grafika komputerowa, DTP, znajomość social media, pierwsza pomoc etc.).

Wyżej wymienione warunki nie muszą występować łącznie. Najważniejsza jest autentyczna chęć pomocy drugiemu człowiekowi oraz motywacja płynąca z wiary. Dlatego ostateczną decyzję o przyjęciu danej osoby do grona wolontariuszy podejmuje Sekcja Wolontariatu Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie, która zastrzega sobie prawo przyjęcia bądź odrzucenia wniosku bez podania uzasadnienia.

03. Jacy wolontariusze będą potrzebni podczas przygotowań i trwania ŚDM 2016?

Jeśli chodzi o zasięg terytorialny:

- wolontariusze krajowi, diecezjalni, parafialni

- wolontariusze międzynarodowi.

Jeśli chodzi o czas poświęcony przygotowywaniu ŚDM będą to:

– wolontariusze krótkoterminowi – zaangażowani w drugiej połowie lipca 2016

- wolontariusze długoterminowi – pomagający w przygotowaniach ŚDM.


04. Czy wolontariusz ŚDM 2016 musi być pełnoletni?

Tak. Status oficjalnego wolontariusza ŚDM będą mogły mieć tylko te, osoby, które 30 czerwca 2016 będą miały ukończone 18 lat.

05. Czy osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w organizacji ŚDM?

Osoby niepełnoletnie zapraszamy do pomocy w Komitetach Parafialnych oraz organizacjach harcerskich, wspólnotowych lub posługi w diecezjach w czasie Dni w Diecezjach.

06. Czy osoby innego wyznania niż katolickie mogą być wolontariuszami ŚDM?

Niekatolicy także mogą być wolontariuszami pod warunkiem iż akceptują katolicki charakter tego wydarzenia.

07. Czy konieczna jest znajomość języka polskiego aby zostać wolontariuszem?

Nie, znajomość języka polskiego nie jest wymagana aby posługiwać jako wolontariusz.

08. Czy osoby niepełnosprawne mogą być wolontariuszami?

Tak. Jednak udział osoby niepełnosprawnej w ŚDM w roli wolontariusza będzie możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Wolontariatu. Zatajenie istotnych problemów zdrowotnych może być podstawą do pozbawienia takiej osoby statusu wolontariusza.

09. Czy wolontariusze międzynarodowi będą brali udział w ŚDM w Krakowie?

Tak. Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem na skalę światową. Wolontariusze międzynarodowi będą pomagali w przygotowaniach jak i w trakcie trwania ŚDM.

10. Czy za pracę wolontariusze będą otrzymywali wynagrodzenie?

Nie. Posługa wolontariusza to dobrowolna praca, służba dla drugiego człowieka, wspólnoty.

Rejestracja

11. Jak mogę się zarejestrować?

Link do rejestracji wolontariuszy znajduje się TUTAJ.

12. Jakie dokumenty musi uzupełnić osoba, chcąca zostać wolontariuszem ŚDM w Krakowie?

Odpowiedź: Kandydat na wolontariusze musi:

- wypełnić formularz dostępny na stronie www.krakow2016.com,

- dostarczyć list polecający (od proboszcza, przeora zakonu lub koordynatora ruchu/stowarzyszenia apostolskiego). Będzie możliwość przesłania zeskanowanego listu. W przypadku wolontariuszy międzynarodowych list taki podpisuje biskup diecezjalny albo Konferencja Episkopatu danego kraju.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do wolontariatu ŚDM będą zobowiązane do przesłania swojego zdjęcia, skanu dokumentu tożsamości i wizy (jeśli podlegają obowiązkowi wizowemu) oraz uiszczenia wpisowego (Pakietu Wolontariusza).


13. W jaki sposób otrzymam informację o zakwalifikowaniu się do wolontariatu ŚDM?

Będzie kilka tur rekrutacji wolontariuszy ŚDM (od jesieni 2015 do wiosny 2016). Osoby zakwalifikowane w każdej turze otrzymają wiadomość. Po zakończeniu ostatniej tury zostanie wysłana wiadomość do wszystkich osób, które nie zostaną zakwalifikowane.

W każdej turze będą brały udział wszystkie zgłoszenia spełniające warunki formalne. Zarówno te, które nie zostały wybrane wcześniej, jak i te złożone między turami rekrutacyjnymi.

14. W jaki sposób mogę dowiedzieć się o nowościach, zmianach dotyczących wolontariatu?


Wszelkie oficjalne informacje dot. wolontariatu dostępne są na stronie internetowej ŚDM w stosownej zakładce. O nowościach będą informowały także oficjalne kanały ŚDM w mediach społecznościowych, np. Facebook.


Przed Przyjazdem

15. Jakie formalności należy spełnić aby móc wjechać do Polski? Czy potrzebne są wizy?

Osoby nieobjęte obowiązkiem wizowym strefy Schengen mogą przebywać w Polsce bez wizy do 90dni. Obywatele pozostałych państw muszą uzyskać wizę do strefy Schengen. Wykaz państw i obowiązków wizowych można wyszukać na stronie MSZ 

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/

oraz

http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/visa_free/visa_free_countries

....

16. Czy organizatorzy ŚDM zapewniają wizy dla osób, które takiej wizy wymagają?

Nie. Obowiązek uzyskania wizy oraz ewentualne związane z tym koszty spoczywają na wolontariuszu. Komitet ŚDM może jedynie wydać poświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby do wolontariatu ŚDM.

17. Co powinien wolontariusz zabrać ze sobą do Krakowa?

Ubiór stosowny na różne warunki pogodowe (upał i deszcz), dokumenty umożliwiające wjazd do Polski, leki stale przyjmowane, telefon komórkowy bez blokady simlock wraz z ładowarką, radio FM, ubezpieczenie zdrowotne.

Każdy wolontariusz musi mieć ze sobą śpiwór i karimatę.

Tradycją spotkań ŚDM jest wymiana pamiątkami, gadżetami, znaczkami itp. związanymi z miejscem, krajem z którego pochodzi pielgrzym/wolontariusz. Można takie drobiazgi zabrać ze sobą.

18. Czy wolontariusze mogą liczyć na dofinansowanie przyjazdu?

Nie. Sposób przyjazdu do Krakowa i jego sfinansowanie pozostaje w gestii wolontariusza.

19. Jaką walutę należy zabrać ze sobą do Polski?

Obowiązującą w Polsce walutą jest polski złoty - PLN. W Polsce można bezproblemowo dokonać wymiany walut oraz używać kart płatniczych. Osobom z Europy zalecamy zabrać jedną z następujących walut: EUR, GBP, USD, CHF, HUF, SEK, NOK, DKK, CZK. Dla osób z innych kontynentów zalecane waluty to USD, EUR, GBP.

20. Jakie opłaty będą ponosić wolontariusze?

Wolontariusze, wzorem poprzednich spotkań ŚDM, będą uiszczać wpisowe (pakiet wolontariusza).  Odwiedź podstronę: ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

21. Co zawiera pakiet wolontariusza? Jakie świadczenia wolontariuszom zapewnia Lokalny Komitet Organizacyjny?

Wolontariusze będą mieli zapewnione w zależności od pakietu: wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie. Otrzymają także: bilet komunikacji publicznej, plecak, modlitewnik ŚDM, przewodnik pielgrzyma, mapę Krakowa i okolic, koszulkę i czapkę.
W Krakowie

22. Ilu wolontariuszy będzie służyć przy ŚDM?

Szacowana liczba wszystkich wolontariuszy (krajowych, zagranicznych) pomagających przy ŚDM to 20 tysięcy.

23. Gdzie należy zgłosić się po przybyciu do Krakowa?

Informacja o miejscu zgłoszenia się wolontariusza w Krakowie będzie przesłana e-mailem do każdego wolontariusza oraz podana na stronie internetowej.

24. W jakim terminie będą służyć wolontariusze w czasie ŚDM w Krakowie?

Wolontariat krótkoterminowy będzie trwał ostatnie dwa tygodnie lipca 2016.

25. Czy wolontariusze mogą przyjechać do Krakowa wcześniej/ wyjechać później?

Wszyscy wolontariusze (krajowi i międzynarodowi) będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie na czas posługi. Informacje o możliwości wcześniejszego noclegu lub noclegu po zakończeniu ŚDM zostaną podane w późniejszym terminie.

26. Czy wolontariusze krótkoterminowi będą odbywać szkolenia?

Tak. Szkolenia dla wszystkich wolontariuszy krótkoterminowych (krajowych i międzynarodowych) zostaną przeprowadzone w tygodniu przed wydarzeniami centralnymi ŚDM .

27. Jak będzie wyglądało szkolenie wolontariuszy?

Szkolenie wolontariuszy będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część to tzw. Szkolenie Ogólne dotyczące programu ŚDM, zasad bezpieczeństwa, komunikacji. Drugie, bardziej rozbudowane, będzie już obejmowało przygotowanie wolontariusza do wykonywania przydzielonej mu pracy.

28. Czy będzie podział wolontariuszy na grupy językowe?

Nie.

29. Czy będzie możliwość pracy ze swoimi przyjaciółmi/ znajomymi?

Organizatorzy nie przewidują w procesie rejestracji tworzenia grup znajomych przez wolontariuszy, którzy mieliby wspólnie pracować. Podstawowym kryterium doboru do grup pracy będą umiejętności i kompetencje wolontariuszy. Ostatecznie wszyscy wolontariusze pracują razem, chociaż czasem dzieli ich pewien dystans przestrzenny.

30 Do jakiego rodzaju zadań będą powoływani wolontariusze?

Wolontariusze będą powoływani w różnych okresach do różnego rodzaju zadań. Głównymi obowiązkami wolontariuszy będą: opieka nad pielgrzymami, ich przyjmowanie (na dworcach, przystankach i lotniskach), udzielanie im informacji, praca w centrum prasowym, tłumaczenia (ustne i pisemne), media społecznościowe, organizacja i logistyka podczas wydarzeń, przygotowywanie miejsc katechez i innych spotkań, współpraca z władzami i koordynacja grup, opieka nad grupami w parafiach (wyżywienie i zakwaterowanie) i w innych punktach na terenie Archidiecezji Krakowskiej, które będą służyć jako miejsca zakwaterowania pielgrzymów.

31. Czy wolontariusze mogą wybrać sobie rodzaj służby przy ŚDM?

Tak. W czasie rejestracji każda osoba będzie podawała informacje nt. preferowanych obszarów pracy w czasie ŚDM, swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego. Między innymi w oparciu o te dane będą ustalane prace dla wolontariuszy. Jednakże organizatorzy nie gwarantują, że wszyscy zostaną zaangażowani do podanych przez siebie obszarów pracy

32. Czy wolontariusze będą uczestniczyli w spotkaniach z papieżem, wydarzeniach centralnych, Festiwalu Młodych?

Służba wolontariusza wiąże się z tym, że czasami wykonane prace uniemożliwią udział w spotkaniach z papieżem, wydarzeniach centralnych czy Festiwalu Młodych. Na zakończenie ŚDM przewidziane jest spotkanie Ojca Świętego z wolontariuszami.

33. Czy wolontariusze dostaną od organizatorów potwierdzenie pełnionej przez nich posługi?

Tak. Każdy z wolontariuszy otrzyma imienny certyfikat zawierający nazwę i logo Organizatora, który będzie zawierał informacje o wykonywanej przez niego pracy.

34. Jak będzie wyglądała formacja duchowa wolontariuszy?

Przez cały czas pobytu w Krakowie, tj. w okresie szkoleń i pracy, wolontariusze będę mieli możliwość uczestnictwa we Mszy świętej, Adoracjach, spotkaniach modlitewnych. Będzie także możliwość skorzystania z posługi duszpasterskiej księży, spowiedników posługujących w różnych językach.

W okresie przygotowań wolontariusze z Polski oraz międzynarodowi także będą objęci opieką duszpasterską.

35. Jak mogę pomóc już teraz?


Jeżeli chcesz pomóc, już teraz napisz: wolontariat@krakow2016.com.

36. Czy mogę być jednocześnie wolontariuszem ŚDM w czasie Tygodnia Wydarzeń Centralnych w Krakowie oraz wolontariuszem w czasie Dni w Diecezjach?

Istnieje taka możliwość. O szczegóły pytaj w Diecezjalnym Centrum ŚDM w Twojej diecezji. Kontakt do koordynatorów poszczególnych Centrów Diecezjalnych znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.krakow2016.com/dni-w-diecezjach

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam