data: 26.07 - 31.07.2016

FAQ Przyjęcie pielgrzymów

FAQ Strefy gospodarza

01. W jaki sposób można zgłosić chęć przyjęcia pielgrzymów?

Wszystkie chętne do przyjęcia pielgrzymów rodziny zachęcamy do wejścia do Menu na stronie głównej / Dołącz / Strefa gospodarza / Rodzina i do pobrania PDF z Deklaracją przyjęcia pielgrzymów w rodzinie.

Po wypełnieniu deklaracji prosimy Państwa o złożenie jej w Państwa parafii lub miejscowym komitecie parafialnym.

02. Co zrobić, jeśli rodzina chce przyjąć pielgrzymów ŚDM do swojego domu, ale mieszka poza strefą zakwaterowania pielgrzymów?

W  takim wypadku prosimy o kontakt z ośrodkiem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, znajdującym się na terenie Państwa diecezji. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie Waszej diecezji.

03. Jak pozyskać informacje dotyczące organizacji przyjęcia pielgrzymów na terenie swojej parafii?

Wszystkie informacje dotyczące bezpośredniego przyjęcia pielgrzymów w swoich domach można uzyskać u przedstawicieli miejscowych komitetów parafialnych, włączających się  w przygotowania do ŚDM. Przedstawiciele tych zespołów udzielą wszelkich informacji związanych z praktycznymi aspektami przyjęcia pielgrzyma w swoim domu.

04. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc przyjąć pielgrzymów?

Rodzina przyjmująca pielgrzymów powinna zagwarantować miejsce noclegowe (ok. 3m2 na osobę) oraz możliwość skorzystania z łazienki / toalety. Nie ma obowiązku zapewnienia wyżywienia (jednak jeśli będzie istniała taka możliwość, prosimy  o przygotowanie śniadań dla pielgrzymów, których będziecie Państwo gościć).

05. Jaką liczbę pielgrzymów może przyjąć rodzina?

Liczba przyjmowanych pielgrzymów jest uzależniona od woli oraz indywidualnych możliwości danej rodziny. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przyjęcie min. 2 pielgrzymów. Zachęcamy Państwa do przyjęcia jak największej liczby młodzieży, przybywającej na to wyjątkowe spotkanie z Papieżem Franciszkiem! W ten sposób staniecie się Państwo współorganizatorami Światowych Dni Młodzieży.  

07. Czy rodzina dostanie informacje dotyczące szczególnych wymagań pielgrzymów (choroby, alergie, diety etc.)?

Osoby z problemami zdrowotnymi (choroba przewlekła, alergia) są zobligowane do zapewnienia sobie we własnym zakresie niezbędnych środków farmakologicznych itp.

08. Z którego miejsca rodzina odbiera pielgrzymów?

Pielgrzymi samodzielnie dojadą do parafii, w której mają zostać zakwaterowani. Na miejscu członek Komitetu Parafialnego, odpowiedzialny za zakwaterowanie, przydziela poszczególne osoby do konkretnych rodzin. Z tego miejsca rodzina odbiera pielgrzymów i zabiera na miejsce noclegu. 

09. W jakich godzinach pielgrzymi będą przebywać u rodzin?

Pielgrzymi będą u rodzin przede wszystkim nocować. W ciągu dnia będą uczestniczyć w różnych wydarzeniach w ramach Światowych Dni Młodzieży. Dodatkowo Komitet Parafialny udostępni rodzinom przyjmującym pielgrzymów plan ich pobytu w czasie ŚDM. Rodzina nie musi organizować czasu wolnego młodzieży, którą gości.

10. Czy można zrezygnować z zadeklarowanego wcześniej przyjęcia pielgrzymów?

W nieprzewidzianych sytuacjach losowych istnieje taka możliwość. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, należy o tym niezwłocznie poinformować Komitet Parafialny.

11. Czy można zadeklarować przyjęcie osoby niepełnosprawnej?

Tak, o ile dana rodzina ma możliwość zapewnienia osobie niepełnosprawnej odpowiednich warunków. W deklaracji należy umieścić informację dotyczącą rodzaju  niepełnosprawności pielgrzyma, którego ma się gotowość przyjąć.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam