data: 26.07 - 31.07.2016

FAQ Rejestracja

Pytania ogólne

W jaki sposób mogę zarejestrować się jako uczestnik ŚDM Kraków 2016?

Rejestracja uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbywa się poprzez wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego dostępnego w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim na stronie www.krakow2016.com.
Dostępna jest do pobrania odpowiednia INSTRUKCJA na temat sposobu rejestracji w Systemie Rejestracji.

Dlaczego warto się zarejestrować, aby uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016?

Rejestracja umożliwia udział w pełni we wszystkich wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży oraz jest formą uczestnictwa w przygotowaniu i w kosztach ich organizacji.

Rejestracja jest również niezbędna do właściwego zaplanowania przez Komitet Organizacyjny miejsc zakwaterowania, katechez, wyżywienia i środków transportu dla pielgrzymów.

Co otrzymują zarejestrowani uczestnicy Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016?

Pielgrzymi zarejestrowani, otrzymują - w zależności od wybranego wariantu "Pakietu Pielgrzyma" - nocleg, darmowe przejazdy komunikacją miejską, dostęp do miejsc Wydarzeń Centralnych, wyżywienie w czasie ŚDM oraz komplet informacji potrzebnych do pełnego przeżycia tych niezwykłych Dni.

Kto może zarejestrować się na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016?

Zapisać się mogą nie tylko duże grupy, ale także małe grupy oraz pielgrzymi indywidualni, korzystając zawsze z tego samego formularza rejestracji. Zaleca się jednak, by bardzo małe grupy i pielgrzymi indywidualni nie rejestrowali się samodzielnie, ale dołączali do większych grup organizowanych przez parafię,  diecezję lub inne wspólnoty.

Gdzie i jak można się zarejestrować, aby uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016?

Rejestracja uczestników odbywa się elektronicznie (on-line), poprzez wypełnienie specjalnego formularza, na oficjalnej stronie Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, w zakładce "DOŁĄCZ - Rejestracja - Zarejestruj się!".

Czy muszę być członkiem grupy, aby zarejestrować się na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016?

Zachęcamy, aby pojedyncze osoby nie rejestrowały się samodzielnie, ale najpierw stworzyły grupy pielgrzymów - np. parafialne, diecezjalne czy wspólnotowe, albo przyłączyły się do grup już istniejących.

Jak przebiega rejestracja grup na Światowy Dzień Młodzieży Kraków 2016?

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na podstronę.

Jakie dane muszę podać przy rejestracji na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016?

System rejestracyjny nie wymaga podania danych osobowych wszystkich pielgrzymów. Będą wymagane tylko niektóre szczegółowe dane dotyczące: Opiekuna grupy i jego Zastępcy, księży, osób niepełnosprawnych, a także pielgrzymów, którzy są zobowiązani do posiadania wizy na wjazd do Polski (w przypadku tych uczestników do wypełnienia będą specjalnie przygotowane formularze).

W jaki sposób makrogrupy i podgrupy będą identyfikowane prze System Rejestracyjny?

Każdej grupie zostanie przydzielony indywidualny numer rejestracyjny, który od tego momentu będzie używany jako identyfikator grupy we wszystkich kontaktach z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Krakowie i z Papieską Radą ds. Świeckich, zwłaszcza w przypadku płatności.

Do którego momentu można dokonywać zmian w formularzu rejestracji grupy?

Zmiany w formularzu grupy są możliwe jedynie do momentu przesłania kompletnego formularza do Systemu (status FORMULARZ KOMPLETNY). W związku z tym, wszelkie zmiany w podgrupach już po zamknięciu procesu rejestracji, będą wymagały uruchomienia specjalnej procedury przez "Ponowne Otwarcie Formularza" zgłoszenia.

Co musi zrobić osoba niepełnoletnia, aby wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016?

Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Stosowny dokument znajdzie się w formularzu rejestracyjnym (w czasie trwania Wydarzeń Centralnych ŚDM Kraków2016 Opiekun grupy musi posiadać ze sobą ten formularz). Opieka nad niepełnoletnimi będzie powierzona osobie pełnoletniej z grupy, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika (należy pamiętać, że jeden pełnoletni opiekun może przypadać na max. 10 uczestników niepełnoletnich). Opiekunami grup mogą być tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia. 

Czy osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016?

Wszystkie wydarzenia Światowych Dni Młodzieży zostaną zorganizowane w taki sposób, aby mogły wziąć w nich udział osoby niepełnosprawne.

Jak przebiega rejestracja osób niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne wraz ze swoim opiekunami rejestrują się jako pielgrzymi przez oficjalny system rejestracyjnyWsystemie rejestracyjnym zaznaczają, że są osobami niepełnosprawnymi lub grupą, w której są osoby niepełnosprawne; wówczas po wybraniu tej opcji w formularzu rejestracyjnym - ukażą się konkretne zapytania umożliwiające ich rejestrację i ułatwiające udział w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: disabilities@krakow2016.com.

Jak przebiega rejestracja księży?

Księżanie będą potrzebować odrębnej rejestracji. W systemie rejestracyjnym zaznaczają, że są kapłanami i odpowiadają na konkretne zapytania potrzebne do akredytacji na koncelebrę̨ Mszy św. oraz pełnienie posługi spowiednika w wyznaczonych strefach. Każdy ksiądz będzie proszony o dołączenie dokumentu od swojego Biskupa lub Prowincjała Zakonnego, potwierdzającego, że jest księdzem ('Deklaracja stanu kapłańskiego') i że może pełnić posługę kapłańską w czasie Światowych Dni Młodzieży. Stosowny dokument można pobrać w formularzu rejestracyjnym.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: sacerdos@krakow2016.com.

Jak przebiega rejestracja Biskupów?

Biskupi pragnący wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 zgłaszają̨ się bezpośrednio do Papieskiej Rady ds. Świeckich poprzez wypełnienie i przesłanie do niej specjalnego formularza rejestracji. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: episcopus@krakow2016.com.

Czy Komitet Organizacyjny pośredniczy w uzyskaniu wizy?

Nie. Obowiązek uzyskania wizy oraz ewentualne związane z tym koszty spoczywają na uczestniku. Więcej informacji na podstronie.

Gdzie i jak można się zarejestrować, aby uczestniczyć w „Dniach w Diecezjach”?

Wydarzenia Centralne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie poprzedzą „Dni w Diecezjach” (20-25 lipca 2016 roku) w polskich Diecezjach. Wszystkie grupy pragnące wziąć udział w „Dniach w Diecezjach” prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce "ŚDM - Dni w Diecezjach".

Ponieważ wybór Diecezji z listy nie jest równoznaczny z zarejestrowaniem się na "Dni w Diecezjach", Opiekun grupy jest proszony o kontakt z Diecezjalnym Centrum ŚDM w wybranej Diecezji w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości pobytu grupy w danej Diecezji.

Na jaki mail można wysłać bardziej szczegółowe pytania dotyczące rejestracji?

Wszystkie szczegółowe pytania odnośnie do sposobu rejestracji uczestników spotkania prosimy kierować bezpośrednio na adres Departamentu Rejestracji rejestr@krakow2016.com.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Potwierdzam