Regulamin

Regulamin korzystania z  Portalu Internetowego www.krakow2016.com

 1. Publikując tekst/viedo/zdjęcie autor jednocześnie oświadcza, że publikowane przez niego materiały są zgodne z prawdą.
 2. Dokonanie wpisu przez użytkownika w jakimkolwiek z wymienionych w pkt. 2 Regulaminu działów krakow2016.comjest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się użytkownika do jego przestrzegania, a także stanowi wyrażenie zgody na umieszczenie wpisu w całości lub jego fragmentów w innych publikacjach www.krakow2016.com lub jego partnerów.
 3. Użytkownik dokonując wpisu świadomie publikuje swoje prywatne informacje, komentarze, opinie, zdjęcia i filmiki -wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrujący www.krakow2016.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w działach wymienionych w pkt. 2 Regulaminu.
  Autor publikując artykuł jednocześnie potwierdza, że on jest autorem tekstu, lub podaje faktycznego autora tekstu/ zdjęcia/video.
 4. Portal Internetowy www.krakow2016.com zwany dalej w skrócie krakow2016.com udostępnia użytkownikom możliwość korzystania z następujących działów:
  Dzieje się
  - Foto/Video
  - Kalendarium
  - Ślady
 5. Regulamin niniejszy określa zasady umożliwienia wszystkim użytkownikom publicznej sieci Internet bezpłatnego korzystania z wydzielonych działów portalu w celu wymiany informacji, komentarzy, opinii, zdjęć i materiałów wideo.
 6. Wpis dokonany przez użytkownika zostaje opublikowany na portalu po jego pozytywnej weryfikacji przez administrującego www.krakow2016.com.
  Teksty niezwiązane z profilem strony, będą usuwane przez administratorów.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie wpisów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających dobra osobiste oraz wolność obywatelską osób, których dotyczą, itp.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie wpisów o treści uznanej powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety- zbioru zasad savoir-vivre, obowiązujących w dyskusjach w Internecie, a więc i na www.krakow2016.com
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie wpisów o treści zawierającej przekazy reklamowe.
 10. Administrujący www.krakow2016.com zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania dowolnych treści w całości lub fragmentach, a w szczególności tych, o których mowa w pkt. 6, 7, 8 niniejszego regulaminu, oraz zastrzega sobie prawo do korekty językowej, stylistycznej, gramatycznej, prawo do skracania tekstu oraz zmiany tytułu.
 11. Administrujący www.krakow2016.comdołoży wszelkich starań w celu jego prawidłowego działania oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać na adres biuro@tbcprojct.com
 12. Administrujący www.krakow2016.com zastrzega sobie prawo do wyłączenia usługi określonej w pkt. 1 Regulaminu bez konieczności podawania przyczyn takiego działania.
 13. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrujący krakow2016.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.