Bank duchowy

Dołącz do modlitewnej wspólnoty ŚDM i wspólnie z innymi zbliżaj się do Boga

DODAJ SWÓJ WPIS!

Bank duchowy


Obrazy ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zapamiętałem jak kolejne klatki w taśmie filmowej. Kiedy ktoś pyta mnie: jak było?, odpowiedzi szukam pomiędzy historiami, które wciąż są żywe w moich wspomnieniach. Był wielki pościg, specjalne oczekiwania i… bezdomni gospodarze...

Bank duchowy


Temat Światowych Dni Młodzieży towarzyszy mi od wielu lat. Niejednokrotnie chciałam w nich uczestniczyć, więc kiedy okazało się, że spotkanie młodych odbędzie się w Polsce, miałam nadzieję, że moje marzenie się spełni. W miarę upływu czasu, zaangażowałam się w wolontariat w parafii...

Bank duchowy


W kwietniu 2016, w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej, podjęliśmy spontanicznie decyzję o przyjęciu pod swój dach pielgrzymów przybywających do Krakowa na spotkanie z papieżem. Zgłosiliśmy naszą gotowość w parafii i czekaliśmy na naszych gości.Na początku miała to by...

Bank duchowy


Cały czas Światowych Dni Młodzieży był dla mnie niesamowitym doświadczeniem – nie tyle dawania z siebie, co otrzymywania od innych. Przed ŚDM miałam okazję kilka razy pomagać w biurze organizacyjnym. Poznałam tam osoby, dzięki którym już na początku mojej przygody zobaczy...

Bank duchowy


Niejednokrotnie byłam na rekolekcjach oazowych jako animator, wiedziałam z jak ciężką pracą trzeba się zmierzyć podczas kilkunastu dni, żeby nikomu niczego nie brakowało. Teraz widzę, że wolontariatu podczas ŚDM nie da się porównać z doświadczeniami wakacyjnych oaz. Przygotowania...

Bank duchowy


Rok poprzedzający Światowe Dni Młodzieży zbiegł się z przygotowaniami do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W tym czasie na nowo zaczęłam odkrywać czym jest wiara. Zawsze wiedziałam, że Bóg mnie kocha. Jednak dopiero dzięki wielu rozmowom i katechezom zobaczyłam, że wiara to nie...

Bank duchowy


Moja przygoda ze Światowymi Dniami Młodzieży zaczęła się długo przed wydarzeniami w Krakowie. Zapisałam się do sekcji wolontariatu w rodzinnej parafii w Grudziądzu. Choć, tak naprawdę, nie wiedziałam jaka będzie rola wolontariuszy - zaryzykowałam i zaangażowałam się w przygotowania...

Bank duchowy


Moje świadectwo jest inne niż te, z którymi spotkałam się po Światowych Dniach Młodzieży. Nie ma w nim wspomnień z Krakowa, opisów poszczególnych wydarzeń, czy zachwytu ze spotkania z Papieżem Franciszkiem. Nie było mnie tam. Dlaczego? W liceum poznałam kolegę, któ...