Wspólnie napiszmy książkę o ŚDM w Krakowie!W związku ze zbliżającą się rocznicą ŚDM w Krakowie, powstaje książka zbierająca nieznane dotąd historie z tego wyjątkowego czasu. Do współtworzenia książki zaproszeni są wszyscy, którzy chcą podzielić się własnymi przeżyciami z czasu ŚDM.


Światowe Dni Młodzieży to wyjątkowy czas przygotowań, przeżywania Wydarzeń Centralnych oraz doświadczenia wielu owoców, które zrodziły się po spotkaniu młodzieży z całego świata. W tym wyjątkowym czasie byliśmy świadkami wielu wspaniałych historii – tych osobistych, jak i osób spotkanych na naszej drodze. Wiele z nich pozostało dotąd nieznanych, dlatego rok po ŚDM chcemy podzielić się nimi z całą Polską, wydając książkę z pasjonującymi świadectwami i rozmowami ze znanymi uczestnikami ŚDM.


Bez Was książka nie powstanie! Zapraszamy – podzielcie się własnymi historiami, wspólnie stwórzmy niepowtarzalną kolekcję historii spotkanych ludzi z Polski i zagranicy. Na pewno macie setki wrażeń! Mamy dwa cele: pragniemy, by publikacja stała się trwałym obrazem ŚDM zawartym we wspomnieniach organizatorów i uczestników tego wydarzenia na skalę światową. Jednocześnie marzymy o tym, by była motywacją dla młodych osób do ciągłego zaangażowania w życie Kościoła.


Osoby pragnące włączyć się w projekt, proszone są o wysłanie maila na adres komunikacja@krakow2016.com do 25 maja 2017 roku zawierającego osobiste świadectwa, a także historie wspólnot, organizacji, instytucji zarówno z czasu przygotowań, z samych wydarzeń centralnych ŚDM, a także kolejnych miesięcy po wydarzeniu.


red.