By nie zabrakło odwagi

Na zakończenie obchodów 1. rocznicy ŚDM, w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, odbyła się  Msza św., której przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Wspólna modlitwa była nawiązaniem do Mszy św. Posłania, która przed rokiem odbyła się na Campus Misericordiae przy udziale Papieża Franciszka wraz z 2 mln młodych ludzi z całego świata.


- Będąc ciągle zatroskanymi o dobre owoce Światowych Dni Młodzieży, o to, aby ziarno zasiane tutaj w Krakowie, przyniosło dobry plon, dla nas samych, dla naszych społeczności, narodu, dla Kościoła w naszej ojczyźnie i na świecie, trzeba nam nieustannie prosić Ducha Świętego, Ducha mądrości i rozumu, Ducha męstwa i pobożności i Bożej bojaźni, o to, aby nie zabrakło nam nigdy odwagi, by powiedzieć: „dość iluzjom tego świata” – mówił do zgromadzonych na uroczystościach abp Marek Jędraszewski.

W swojej homilii, arcybiskup Jędraszewski odniósł się do doświadczenia Polski z 1989 roku, kiedy Polska zaczęła zrzucać jarzmo systemu totalitarnego, komunistycznego - Razem z tym odzyskiwaniem wolności, zaczęto lansować w naszym społeczeństwie hasło „róbta co chceta”, jako przejaw największego wyzwolenia i jako szczyt ludzkiej wolności – mówił. Przypomniał, iż Jan Paweł II świadomy destrukcyjnego działania tego hasła, podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1991 roku, przypominał o wartości i ważności Dekalogu, który jako jedyny w pełni może zagwarantować wolność. Arcybiskup zaznaczył, iż tę samą prawdę Ojciec Święty głosił także podczas ŚDM w Częstochowie - Był to pierwszy Światowy Dzień Młodzieży w Polsce, która wtedy otwierała się na gości i z zachodu i wschodu, okazując im wszystkim głębię swojej wiary – mówił. Wskazał, iż od tamtego czasu, całe ćwierćwiecze naznaczone jest kolejnymi wyzwaniami, także w wymiarze duchowym. Powołując się na słowa teologa i publicysty, o. prof. Dariusza Kowalczyka wskazał, iż współczesny świat wciąż narażony jest na presję kolejnego totalitaryzmu, który chce budować nowy, społeczny ład światowy w wymiarze geopolitycznym, tworząc zupełnie nową wizję człowieka, która przeczy temu, do czego powołał człowieka sam Pan Bóg - Stwórca, proponując dowolność w odniesieniu do tego co może i powinien czynić i co się wiąże z tym obrazem człowieczeństwa.W tym kontekście arcybiskup nawiązał do słów Ojca Świętego Franciszka, które skierował rok temu do młodzieży uczestniczącej w Światowych Dniach Młodzieży, mówiące o tym, iż trzeba zejść z kanapy i zerwać ze stylem życia, który jest wewnętrznym paraliżem, biernym przyjmowaniem haseł i doktryn prowadzących do zniewolenia człowieka - Trzeba zejść z kanapy, by nie podlegać dalszemu procesowi letargu, w którym możemy się znaleźć i co gorsza odkryć, że ten letarg to jest nasze szczęście. Trzeba zejść z kanapy, by iść za Chrystusem, a to wymaga właśnie tej jednoznacznej decyzji: dość z tym dotychczasowym stylem życia,  dość z tym stylem, w imię wolności którą daje nam Chrystus – mówił abp Jędraszewski.

Jako przykład takiego postępowania metropolita krakowski odwołał się do przypowieści o skarbie i perle, mówiące o wartościach, dla których warto iść i zaryzykować „vabank” - Gdy Chrystus domaga się od nas takiego ryzyka, takiej gotowości, by porzucić to wszystko, co jawiło się jako szczęście i zrozumieć, że to szczęściem wcale nie było, to była jedynie iluzja, której poddawaliśmy się mniej lub bardziej bezwiednie – wyjaśniał.Arcybiskup Jędraszewski mówił także o konieczności odróżniania dobra od zła, o czym przypomina przypowieść o sieci zarzuconej w morze – O tym co dobre i co naprawdę jest złe, w sposób przecież jednoznaczny, mówi Pan Jezus w Swojej Ewangelii. – wyjaśniał. Zaznaczył także, że jeżeli zależy nam na trwałych i dobrych owocach ŚDM, potrzeba gotowości do ryzyka pójścia za Chrystusem zdecydowanie i do końca - Trzeba nam Jego mądrości, której nas uczy On, nasz Mistrz i Nauczyciel, byśmy umieli otwierać się nieustannie i coraz bardziej na dobro – mówił. - Jeżeli jest w nas gotowość do pójścia za Chrystusem, zaryzykowania życiem z Chrystusem i dla Chrystusa, jeżeli w nas jest Jego mądrość, to nie zostaniemy sami, to Bóg będzie z nami współdziałał dla naszego dobra, ale też dla dobra, które będziemy tworzyli z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa mocą Ducha Świętego, którego On nieustannie zsyła na swój Kościół – mówił.

Podczas Eucharystii obecni byli także Przedstawiciele Rządu RP, władz państwowych, a także członkowie Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 – pracownicy i wolontariusze, którzy pracowali przy tworzeniu Światowych Dni Młodzieży.

Msza święta zakończyła dwudniowe obchody 1. rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które przed rokiem zgromadziły ponad 2 mln młodych ludzi z całego świata.


zs | archidiecezja krakowska

fot. Marianna Gurba, Jakub Wolski
więcej zdjęć TUTAJ oraz TUTAJ.